in English
 
 
Opintojen jatkaminen

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen yksittäisen opintojakson suorittamisen jälkeen

Jos olet suorittanut perus- tai aineopintokokonaisuuteen kuuluvan yksittäisen opintojakson tai -jaksoja ja haluat ilmoittautua suorittamaan koko opintokokonaisuuden, ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ennen ilmoittautumista Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Yksittäisten jaksojen opintomaksu vähennetään opintokokonaisuuden maksusta tietyin ehdoin, ks. Ilmoittautumis- ja maksuehdot.

Ilmoittautuminen jatkamaan keskeneräistä opintokokonaisuutta

Jos sinulla on ollut opinto-oikeus perus- tai aineopintokokonaisuuteen ja kokonaisuuden suorittaminen on jäänyt kesken opinto-oikeutesi päätyttyä, voit ottaa yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ja selvittää mahdollisuutesi puuttuvien opintojaksojen suorittamiseen. Jatkaminen on mahdollista, jos opintokokonaisuutta järjestetään edelleen avoimena yliopisto-opetuksena. Opetussuunnitelmat vahvistetaan lukuvuosittain, joten vaadittavat suoritukset  voivat muuttua.

Opinto-oikeuden saa ilmoittautumalla puuttuville opintojaksoille ja maksamalla opintojaksokohtaiset opintomaksut. Opinto-oikeus on voimassa opintojaksoon kuuluvan opetuksen sekä kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan.

Jos olet ilmoittautumassa perusopintojen suorittamisen jälkeen aineopintoihin, et ole jatkava opiskelija vaan aloittamassa uutta opintokokonaisuutta, ja sinun tulee ilmoittautua opintoihin tavallisten ilmoittautumisohjeiden mukaan.

Asiasana:
Tagit: