in English
 
 
Opintomaksut ja opinto-oikeus
Avoimen yliopiston opintomaksu ilmoitetaan opintojen opetusohjelmassa. Opintomaksu maksetaan pääsääntöisesti opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä, ks. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Jos opiskeluun liittyy muita kustannuksia, niistä mainitaan erikseen. Opinnoissa tarvittavat tenttikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelijat hankkivat itse käyttöönsä. Jos opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen hyväksilukemista, hänellä tulee olla opinto-oikeus siihen opintokokonaisuuteen, jonka opintoihin hän hakee korvaavuutta (opiskelija maksaa normaalin opintomaksun).

Opinto-oikeuden kesto ilmoitetaan opetusohjelmassa. Opinto-oikeuden saaneet voivat tarkistaa opinto-oikeutensa voimassaoloajan myös Avoimen yliopiston Nettiopsusta (Opintotarjonta > Omat ilmoittautumiset ja opinto-oikeudet). 


OPINTOMAKSUT JA OPINTO-OIKEUSAJAT LUKUVUONNA 2017 - 2018

Turun yliopiston itse järjestämä opetus
 • yksittäiset opintojaksot ja kurssit: 15 € / opintopiste
 • opintokokonaisuudet 10 € / opintopiste, esim.
  • perusopinnot 25 op 250 €
  • aineopinnot 35 op 350 € (laskutuserät 210 € ja 140 €)
Opinto-oikeus on voimassa yksittäisillä opintojaksoilla ja kursseilla opetuksen keston ja kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan. Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta (3 lukukautta) ja aineopintojen 3 vuotta (6 lukukautta).
 
Yhteistyöoppilaitoksen järjestämät monimuoto-opinnot
 
Ohjattu monimuoto-opetus
 • Avoimen yliopiston opintomaksu: 10 € / opintopiste.
 • Lisäksi oppilaitos laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa.
 • Kokonaismaksu ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Opinto-oikeus on voimassa yksittäisillä opintojaksoilla ja kursseilla opetuksen keston ja kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan. Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta (3 lukukautta) ja aineopintojen 3 vuotta (6 lukukautta).

Verkkovälitteinen opetus
 • Avoimen yliopiston opintomaksu:
  yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 30 € / jakso 2 - 3 op, 60 € / jakso 4 op tai laajemmat
  perusopinnot 160
  aineopinnot 210 
 • Lisäksi oppilaitos laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa. 
 • Kokonaismaksu ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan.
 
Yhteistyöoppilaitoksen järjestämä lähiopetus
 • Avoimen yliopiston opintomaksu:
  yksittäiset opintojaksot ja kielikurssit 20 / jakso
  opintokokonaisuudet 80 (esim. perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op)
 • Lisäksi oppilaitos laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa. 
 • Kokonaismaksu ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ja kuulustelujen tai muiden opintosuoritusten ajan.
 
Asiasana:
Tagit: