in English
 
 
Ilmoittautuminen tenttiin ja yleiset tenttikäytännöt

Suuri osa avoimen yliopiston opinnoista suoritetaan kirja- tai luentotenteillä. Jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta järjestetään vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmassa olisi ilmoitettu useampia tenttipäiviä. Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.

Tenttejä järjestetään opinnoista riippuen Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa, yliopiston sähköisen tenttipalvelun tiloissa Turussa, Raumalla, Porissa ja Vaasassa sekä Moodle-tentteinä.

Tentit pidetään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä (ks. alla) tai opintojen omina tenttipäivinä. Tarkista tiedot opintojen opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät

Tenttitilaisuudet pidetään keskiviikkoisin klo 18.00 - 21.00: 

syyslukukausi 2018: 19.9., 17.10., 14.11., 12.12.
kevätlukukausi 2019:
16.1, 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6.

paikka: PharmaCity, auditorio Pha1, Itäinen Pitkäkatu 4, 1. krs, ks. kartta

Ilmoittautuminen tentteihin:

  • Tentteihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa, ks. Tentit.
  • Tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttipäivää  (viimeistään edellisen viikon keskiviikkona).
  • Jos et pääsekään osallistumaan tenttiin, peru ilmoittautumisesi Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa tentin ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen perumisesta on ilmoitettava opintosihteerille puhelimitse tai sähköpostitse. Perumatta jätetty ilmoittautuminen lasketaan yhdeksi tenttimiskerraksi.

Tenttiminen sähköisessä tenttipalvelussa (tenttis, Exam)

Tietyissä avoimen yliopiston opinnoissa voi suorittaa tenttejä Turun yliopiston sähköisen tenttipalvelun tiloissa Turussa, Porin yliopistokeskuksessa ja Raumalla OKL:ssa, Exam-tenttejä myös Vaasassa Åbo Akademin tenttitilassa.

  • Sähköisen tenttipalvelun yleiset ohjeet ovat yliopiston Sähköinen tenttiminen -sivuilla.
  • Sähköisesti tentittävät opintojaksot ilmoitetaan avoimen yliopiston opintojen opetusohjelmissa ja lisäksi tentit löytyvät tenttis.utu.fi-palvelusta "Mitä voi tenttiä?" -kohdasta. Tenttiaika on varattava etukäteen.
  • Tenttitiloihin käytetään kulkuavaimia. Katso tilakohtaiset ohjeet ja avainten hakuohjeet Sähköinen tenttiminen -sivuilta. Turussa avoimen yliopiston opiskelijat voivat käyttää kulkukorttia tai ns. kulku- ja tulostuslätkää, johon saa aktivoitua kulkuluvan tenttitiloihin, ks. kulku- ja tulostuslätkää koskevat ohjeet.

Moodle-tentti verkossa

Moodle-tentti on yksilöllisesti suoritettava aineistotentti, joka tehdään verkon kautta Moodle-oppimisympäristön avulla tiettynä ajankohtana ja rajattuna vastausaikana. Valmis tenttivastaus tallennetaan ja lähetetään arvioitavaksi opettajalle. Moodle-tenttiin voi osallistua esim. omalta koneelta paikkakunnasta riippumatta.

Aineistotentillä tarkoitetaan tenttiä, jossa voi käyttää luentomuistiinpanoja, kirjallisuutta ja muuta oheismateriaalia. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Tenttiin valmistaudutaan normaalin tentin tapaan.

Moodle-tenteistä annetaan opiskelijoille tarkemmat ohjeet opintokohtaisesti.

Asiasana:
Tagit: