in English
 
 
Ilmoittautuminen tenttiin ja yleiset tenttikäytännöt

Suuri osa avoimen yliopiston opinnoista suoritetaan joko kirjatenteillä tai luentotenteillä (luentokuulusteluilla).

Tenttejä järjestetään avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä (ks. alla) ja opintojen omina tenttipäivinä. Opinnoista riippuen tenttitilaisuuksia järjestetään Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä lisäksi sähköisinä tentteinä ja  Moodletentteinä. Tenttitavoista kerrotaan opetusohjelmissa ja opiskelijoille annetaan tarkemmat tiedot opintokohtaisesti.

Jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta järjestetään vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmassa olisi ilmoitettu useampia valinnaisia tenttipäiviä. Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.

Lisätietoja tentteihin ilmoittautumisesta saa oppiaineen opintosihteeriltä.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät lukuvuonna 2017 - 2018

Tenttitilaisuudet pidetään keskiviikkoisin klo 18.00 - 21.00: 

syyslukukausi 2017: 20.9., 18.10., 15.11., 13.12.
kevätlukukausi 2018: 17.1, 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6
paikka: Alpha-auditorio, ICT-City, Joukahaisenkatu 3 - 5, 1. krs, ks. kartta

Ilmoittautuminen tentteihin:

  • Tentteihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa.
  • Tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttipäivää  (esim. yleiseen tenttipäivään viimeistään edellisen viikon keskiviikkona).
  • Jos et pääsekään osallistumaan tenttiin, peru ilmoittautumisesi Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa tentin ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen perumisesta on ilmoitettava oppiaineen opintosihteerille puhelimitse tai sähköpostitse. Perumatta jätetty ilmoittautuminen lasketaan yhdeksi tenttimiskerraksi.

Tenttiminen Turun yliopiston sähköisessä tenttipalvelussa (tenttis.utu.fi)

Tietyissä Turun yliopiston avoimen yliopiston opinnoissa voi suorittaa tenttejä sähköisen tentin tenttitiloissa Turussa (Teutorissa, Agorassa ja kauppakorkeakoulussa), Porin yliopistokeskuksessa, Raumalla OKL:ssa ja Vaasassa Åbo Akademin tenttitilassa.

  • Sähköisen tenttimisen yleiset ohjeet ovat yliopiston Sähköinen tenttiminen -sivuilla.
  • Sähköisesti tentittävät opintojaksot ilmoitetaan avoimen yliopiston opintojen opetusohjelmissa ja lisäksi tentit löytyvät tenttis.utu.fi-palvelusta "Mitä voi tenttiä?" -kohdasta. Tenttiaika on varattava etukäteen.
  • Lainattava kulkukortti (tenttitilan avain) on noudettava etukäteen. Katso ohjeet ja toimipisteiden aukioloajat Sähköinen tenttiminen -sivuilta.
  • Vaihtoehtona kulkukortille voi käyttää ns. kulku- ja tulostuslätkää, johon saa aktivoitua kulkuluvan sähköisiin tenttitiloihin. Ks. ohjeet.

Moodletentti

Moodletentti on yksilöllisesti suoritettava aineistotentti, joka tehdään verkon kautta Moodle-oppimisympäristön avulla tiettynä ajankohtana ja rajattuna vastausaikana. Valmis tenttivastaus tallennetaan ja lähetetään arvioitavaksi opettajalle. Moodletenttiin voi osallistua esim. omalta koneelta paikkakunnasta riippumatta.

Aineistotentillä tarkoitetaan tenttiä, jossa voi käyttää luentomuistiinpanoja, kirjallisuutta ja muuta oheismateriaalia. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Tenttiin valmistaudutaan normaalin tentin tapaan.

Moodletenteistä annetaan opiskelijoille tarkemmat ohjeet opintokohtaisesti.

Asiasana:
Tagit: