in English
 
 
Siirtotentit Turun yliopiston avoimessa yliopistossa

​Muiden yliopistojen siirtotenttejä on mahdollista suorittaa toistaiseksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tietyin edellytyksin. Tenttiminen on mahdollista Turun yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai virka-ajan puitteissa klo 8.15 - 15.30, mikäli tila ja valvoja pystytään järjestämään. 

Siirtotenttimahdollisuuden selvittämiseksi ota yhteyttä hyvissä ajoissa ennen tenttiä opintosihteeri Sari Kyöstiöön, sarkyo[at]utu.fi, puh. 050 312 0512.

Ohjeita:

  • Siirtotenttijän on sovittava asiasta ensin oman oppilaitoksensa kanssa, ja hän on itse vastuussa siitä, että kysymykset toimitetaan tentinvalvojalle viimeistään kahta vuorokautta ennen tenttiä.
  • Tenttijän on myös vahvistettava tulonsa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tenttijärjestelyistä on päästy sopimukseen. Peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään kaksi vuorokautta ennen tenttipäivää.
  • Siirtotentistä peritään tenttijältä 30 € / tentti. Tenttimaksu maksetaan UTUshop-verkkokaupassa sen jälkeen, kun tenttivalvonta on varmistunut. Maksu on maksettava ennen tenttiä ja maksukuitti on esitettävä tenttitilaisuuteen tultaessa. 
  • Siirtotenttijä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä tentin yhteydessä.
Asiasana:
Tagit: