in English
 
 
Siirtotentit Turun yliopiston avoimessa yliopistossa

​Muiden yliopistojen siirtotenttejä on mahdollista suorittaa toistaiseksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa tietyin edellytyksin. Tenttiminen on mahdollista Turun yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä tai virka-ajan puitteissa klo 8.15 - 15.30, mikäli tila ja valvoja pystytään järjestämään. 

Siirtotenttimahdollisuuden selvittämiseksi ota yhteyttä hyvissä ajoissa ennen tenttiä opintosihteeri Sari Kyöstiöön, sari.kyostio(at)utu.fi, puh. 050 312 0512.

Siirtotenttijän on sovittava asiasta ensin oman oppilaitoksensa kanssa, ja hän on itse vastuussa siitä, että kysymykset toimitetaan tentinvalvojalle viimeistään kahta vuorokautta ennen tenttiä. Tenttijän on myös vahvistettava tulonsa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tenttijärjestelyistä on päästy sopimukseen. Peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään kaksi vuorokautta ennen tenttipäivää.

Siirtotentistä peritään tenttijältä 30 € / tentti. Tenttimaksu maksetaan UTUshop-verkkokaupassa sen jälkeen, kun tenttivalvonta on varmistunut. Maksu on maksettava ennen tenttiä ja maksukuitti on esitettävä tenttitilaisuuteen tultaessa. Siirtotenttijä on myös velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä tentin yhteydessä.

Asiasana:
Tagit: