in English
 
 
Opintosuoritukset ja otteet

Avoimen yliopiston opinnoissa on käytössä monenlaisia suoritustapoja kuten luentokuulusteluja, kirjatenttejä ja kirjallisia opintotehtäviä. Yleisen esittelyn suoritustavoista voi lukea Miten opiskellaan -sivuilta. Tarkat tiedot suoritustavoista ja arviointiasteikoista ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa.

Suoritusten arviointi

Avoimen yliopiston opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet arvostellaan yliopiston perustutkinnossa käytössä olevien kriteerien mukaisesti.

Opintosuoritukset arvostellaan joko asteikolla hyväksytty tai hylätty/täydennettävä tai asteikolla 5 - 0 (5 = erinomaiset tiedot, 4 = kiitettävät tiedot, 3 = hyvät tiedot, 2 = tyydyttävät tiedot, 1 = välttävät tiedot, 0 = hylätty).

Opintokokonaisuuden arvosanan määräytyminen vaihtelee oppiaineittain. Se voidaan laskea suoraan opintojaksojen tulosten keskiarvona tai painottamalla opintojaksojen arvosanoja laajuuden mukaan.

Joissakin oppiaineissa opiskelijat saavat myös kirjallista palautetta opintosuorituksista. Palaute täsmentää arviointiperusteita. Sen tavoitteena on antaa täsmällinen kuva opintosuorituksen sisällön ja muodon ansioista ja ongelmista.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta omaan opintosuoritukseensa. Lisätietoja saa Arvostelun oikaisupyyntö -sivulta.

Opintosuoritusten voimassaolo

Valmiit opintokokonaisuudet eivät yleensä vanhene. Poikkeuksena ovat mm. hoitotieteen perusopinnot. Yksittäisten opintojaksojen suoritukset sen sijaan saattavat vanheta opetussuunnitelmien vaihtuessa. Lisätietoja suoritusten voimassaolosta saa avoimen yliopiston opintojen suunnittelijalta.

Opintosuoritustiedot Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat seurata suoritustietojaan ja nähdä opinto-oikeuden keston Avoimen yliopiston Nettiopsusta.

Turun yliopiston avoimen yliopiston järjestämään lähiopetukseen kuuluvien opintosuoritusten tulokset ovat nähtävissä 2 - 4 viikon kuluttua tenttipäivästä tai tehtävän palautuspäivästä. Monimuoto- ja verkko-opinnoissa tulokset ovat nähtävissä noin 4 viikon kuluttua tenttipäivästä tai tehtävän palautuspäivästä.

Opintotiedot Koski-palvelussa

Opetushallituksen Koski-palvelu kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat nähtävillä Koski-palvelussa kattavasti vuodesta 2012 lukien. Sitä aiemmat opinnot eivät näy täydellisinä riippuen henkilön muista opiskeluoikeuksista Turun yliopistossa. Nämä tiedot saadaan Koski-palveluun muutaman vuoden sisällä uuden opintotietojärjestelmän myötä. Lue lisätietoja yliopiston tiedotteesta.

Suoritusotteet ja todistukset

Kauppakorkeakoulun opinnot
Opiskelija voi pyytää virallisen opintorekisteriotteen suorittamistaan opinnoista osoitteella tseavoin[at]utu.fi

Muut oppiaineet
Opiskelija voi pyytää virallisen opintorekisteriotteen oppiaineen opintosihteeriltä sen jälkeen, kun kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu. Otteen voi pyytää myös keskeneräisistä opinnoista ja yksittäisistä opintojaksoista.
 
Kieli- ja viestintäkurssien suorituksista lähetetään opintorekisteriote kaikille kurssin suorittaneille ilman eri pyyntöä.

Todistus opinto-oikeudesta

Todistuksen opinto-oikeudesta Turun yliopiston avoimessa yliopistossa voi pyytää oppiaineen opintosihteeriltä. Todistus kirjoitetaan vain viranomaistarkoitukseen.

Asiasana:
Tagit: