in English
 
 
Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella
Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista ja Turun kauppakorkeakoulusta, kymmenistä eri oppiaineista. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella
  • oppiaineiden opintokokonaisuuksia. Eniten tarjonnassa on perusopintoja (laajuudeltaan yleensä 25 opintopistettä). Monissa oppiaineissa voi opiskelua jatkaa perusopintojen jälkeen aineopintoihin (35 op).
  • opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja ja muita yksittäisiä kursseja. Opintojaksojen laajuus on yleensä 2 op - 8 op. Kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan opintotarjonta koostuu pääasiassa opintojaksoista.
  • monitieteisiä opintokokonaisuuksia
  • kieli- ja viestintäkursseja
  • yleisopintoja.

Avoimen yliopiston opinnot ovat tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia. Voit hyväksyttää avoimesa yliopistossa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoa, jos saat myöhemmin tutkinnonsuoritusoikeuden tai jos sinulla on jo opiskeluoikeus yliopistossa.

Valitse oman kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaiset opinnot

Voit valita oman kiinnostuksen mukaan vaikka vain yhden kurssin tai koota laajempia opintoja. Esimerkiksi tiettyä aihepiiriä käsitteleviä yksittäisiä opintojaksoja voi valita eri oppiaineista.

Yliopiston tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät voivat suorittaa avoimessa yliopistossa opintoja, joita edellytetään avoimen yliopiston väylähaussa. Avoimen yliopiston opintoja voi hyödyntää myös erillishauissa maisterivaihteen opintoihin. Esimerkiksi kasvatustieteellisissä oppiaineissa on mahdollista opiskella lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot avoimessa yliopistossa. 

Asiasana:
Tagit: