in English
 
 
Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella

Opintokokonaisuuksia, yksittäisiä opintojaksoja tai kursseja yliopiston oppiaineista

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkintoihin sisältyviä opintoja. Opintotarjonnassa on opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista ja Turun kauppakorkeakoulusta, kymmenistä eri oppiaineista. Tarjonta vaihtelee hieman vuosittain.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella
  • oppiaineiden opintokokonaisuuksia. Eniten tarjonnassa on perusopintoja (laajuudeltaan 25 op - 27 op). Monissa oppiaineissa voi opiskelua jatkaa perusopintojen jälkeen aineopintoihin (35 op).
  • opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja tai muita yksittäisiä kursseja. Jaksojen laajuus on yleensä 2 op - 8 op. Kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen yliopisto-opetuksen tarjonta koostuu pääasiassa opintojaksoista.
  • monitieteisiä opintokokonaisuuksia
  • kieli- ja viestintäkursseja
  • yleisopintoja.
Avoimen yliopiston opinnot ovat tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia. Voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoa, jos saat myöhemmin tutkinnonsuoritusoikeuden tai jos sinulla on jo opiskeluoikeus yliopistossa.

Valitse oman kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaiset opinnot

Opintoja voi valita oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Voit valinta vaikka vain yhden kurssin tai koota laajempia opintoja. Esimerkiksi työelämän tarpeisiin voi valita tiettyä aihetta käsitteleviä yksittäisiä opintojaksoja eri oppiaineista.

Yliopiston tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät voivat suorittaa avoimessa yliopistossa opintoja, joista on hyötyä valintakokeisiin valmentautumisessa tai joiden perusteella voi hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän tai muun erillishaun kautta. Joissakin oppiaineissa ja koulutusohjelmissa on mahdollista opiskella lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot avoimessa yliopistossa. 

Lue ohjeita opintojen valintaan oheisilta sivuilta!

Asiasana:
Tagit: