in English
 
 
Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella
Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista, kymmenistä eri oppiaineista. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Opinnot ovat tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia. Voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoa, jos saat myöhemmin tutkinnonsuoritusoikeuden tai jos sinulla on jo opiskeluoikeus yliopistossa.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella
  • oppiaineiden opintokokonaisuuksia. Eniten tarjonnassa on perusopintoja (laajuudeltaan yleensä 25 opintopistettä). Monissa aineissa opiskelua voi jatkaa perusopintojen jälkeen aineopintoihin (35 op).
  • opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja ja muita yksittäisiä kursseja. Opintojaksojen laajuus on yleensä 2 op - 8 op. Kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan opintotarjonta koostuu pääasiassa opintojaksoista.
  • monitieteisiä opintokokonaisuuksia
  • kieli- ja viestintäkursseja
  • yleisopintoja.

Opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan. Voit valita vaikka vain yhden kurssin tai koota laajempia kokonaisuuksia. Esimerkiksi kasvatustieteellisissä oppiaineissa on mahdollista opiskella lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot avoimessa yliopistossa.

Asiasana:
Tagit: