in English
 
 
Kehitä ammatillista osaamistasi
Avoimen yliopiston opinnoilla voit syventää ja monipuolistaa ammatillista osaamistasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla menestymiseen. Opinnot antavat valmiuksia myös oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat
  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille
  • henkilöstökoulutukseksi. Lue lisää Henkilöstön kehittäminen -sivulta.
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäpätevöitymiseen
  • uudelle uralle suuntaamiseen.

Oheisilla sivuilla on esimerkkejä eri aloille sopivista opinnoista.

Uutta tietoa ja osaamista yliopiston eri koulutusaloilta

Yliopistotasoiset opinnot tarjoavat uusinta tieteellistä tietoa ja sisällöllistä osaamista eri aloilta. Voit valita oman tarpeesi mukaan tiettyä aihetta käsitteleviä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Korkeakoulututkinnon suorittaneille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuksia yhdistää eri alojen opintoja omaan asiantuntemukseensa. Yksilöllisillä valinnoilla voit hankkia uudenlaista työelämässä tarvittavaa monitieteellistä erityisosaamista.
 
Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedon hankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti ja aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopien. Opiskella voi kokopäivätyön ohella, pätkätöissä tai työttömänä. Opintovapaajärjestelmästä, aikuiskoulutustuesta, työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta ja muista tukimuodoista on koottu tietoa Opintososiaaliset tuet ja edut -sivulle.

Neuvoja opintojen valintaan ja urasuunnitelmiin saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta.

 

Asiasana: elinikäinen oppiminen;täydennyskoulutus;aikuisopiskelu;yritysyhteistyö;
Tagit: henkilöstön kehittäminen;osaamisen kehittäminen;työyhteisön kehittäminen;