in English
 
 
Kehitä ammatillista osaamistasi

Hyödynnä opintoja työelämän tarpeisiin eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä

Avoimen yliopiston opinnot sopivat
  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille
  • henkilöstökoulutukseksi, lue lisää Henkilöstön kehittäminen -sivulta
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäpätevöitymiseen
  • uudelle uralle suuntaamiseen.

Oheisille sivuille on poimittu esimerkkejä eri aloille sopivista opinnoista.

Uutta tietoa ja osaamista yliopiston koulutusaloilta oman tarpeen mukaan

Yliopistotasoiset opinnot tarjoavat uusinta tieteellistä tietoa ja sisällöllistä osaamista eri aloilta. Voit valita oman tarpeesi mukaan tiettyjä aiheita käsitteleviä opintojaksoja ja kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Useissa oppiaineissa on valinnaisia opintotehtäviä, joissa voi käsitellä omaan työhön liittyviä kysymyksiä.
 
Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.
 
Korkeakoulututkinnon suorittaneille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuksia yhdistää eri alojen opintoja omaan asiantuntemukseen. Yksilöllisillä valinnoilla voit hankkia uudenlaista työmarkkinoilla tarvittavaa moni- ja poikkitieteellistä erityisosaamista.

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti jaaikuisopiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita ajatellen. Opiskella voi kokopäivätyön ohella, pätkätöissä tai työttömänä. Opintovapaajärjestelmästä, aikuiskoulutustuesta, työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta ja muista tukimuodoista on koottu tietoa Opintososiaaliset tuet ja edut -sivulle.

Neuvoja opintojen valintaan ja urasuunnitelmiin saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta.

 

Asiasana: elinikäinen oppiminen;täydennyskoulutus;aikuisopiskelu;yritysyhteistyö;
Tagit: henkilöstön kehittäminen;osaamisen kehittäminen;työyhteisön kehittäminen;