in English
 
 
Johtaminen ja esimiestyö

Poimintoja opinnoista Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa ja yhteistyöoppilaitoksissa:

Kauppatieteelliset opinnot mm.

 • Johtaminen ja organisointi:
  • Johtamisen perusteet 3 op (verkkokurssi)
  • Henkilöstöjohtaminen 6 op (myös verkkokurssi)
  • Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op
  • Toimijat muuttuvassa organisaatiossa 6 op
  • Työpsykologia 6 op (myös verkkokurssi)
  • Strateginen johtaminen 6 op
  • Muutoksen johtaminen 5 op
  • Contemporary Issues in Management 6 ECTS
  • Huippusuorituksen johtaminen 6 op(Porin yksikössä)
  • Työhyvinvointi 5 op
 • Laskentatoimi ja rahoitus:
  • Suunnittelu- ja tarkkailulaskelmat johdon laskentatoimessa 5 op
  • Ohjausta tukeva johdon laskentatoimi 5 op
 • Markkinointi:
  • Markkinoinnin perusteet 3 op
  • Palvelujen johtaminen 6 op (verkkokurssi)
  • Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op
 • Taloustiede: 
  • Taloustieteen perusteet 6 op
 • Toimitusketjujen johtaminen: 
  • Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
  • Supply Chain Management 5 ECTS
 • Yrittäjyys
  • Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op
  • Managing a Growing Business 6 ECTS
 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • kielten ja liikeviestinnän kursseja: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, venäjä, suomen kieli ja talouselämän viestintä

Tutustu kauppakorkeakoulun koko kurssitarjontaan!

Monialaiset opinnot

Muiden alojen opintoja

 • Oikeustieteelliset opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 2 op ja eri oikeudenalojen jaksot esim. Finanssioikeus 7 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kauppaoikeus 7 op, Työoikeus 7 op
 • Aikuiskasvatustiede: perusopinnot 25 op, Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op, aineopinnot 35 op
 • Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op

Tutustu koko opintotarjontaan!

Asiasana:
Tagit: