in English
 
 
Koulutustehtävissä työskenteleville

Opinnoilla voit kehittää omaa osaamistasi ja ne antavat valmiuksia myös organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen. Opintoja voi hyödyntää myös henkilöstökoulutukseksi.

Esimerkkejä opinnoista:

 • Aikuiskasvatustiede, perusopinnot ja aineopinnot tai yksittäisiä jaksoja
  • Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
  • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
  • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
 • Kasvatustiede, perus- ja aineopinnot tai yksittäisiä jaksoja esim.
  • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
  • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
 • Erityispedagogiikka, perus- ja aineopinnot tai yksittäisiä jaksoja mm.
  • Erityispedagogiikan perusteet 5 op
 • Psykologia, perus- ja aineopinnot tai yksittäisiä jaksoja mm.
  • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op
 • Kauppakorkeakoulun opintoja mm.
  • Johtaminen ja organisointi: Johtamisen perusteet 3 op (myös verkkokurssi), Henkilöstöjohtaminen 6 op (myös verkkokurssi), Työpsykologia 6 op (myös verkkokurssi)
  • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op
 • Lääketiede: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
 • Oikeustieteellisiä opintoja:
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op
  • Työoikeus 7 op ym. opintojaksoja
 • Tietojenkäsittelytieteiden opinnot, mm. ohjelmointia opettaville

Tutustu koko opintotarjontaan!

Asiasana:
Tagit: