in English
 
 
Kehitä liiketoimintaosaamistasi

Esimerkkejä opinnoista:

Kauppatieteelliset opinnot Turussa

 • Laskentatoimi ja rahoitus: Kirjanpito ja tilinpäätös 4 op, Kustannuslaskennan perusteet 3 op, Tilinpäätös ja verotussuunnittelu 3 op, Rahoituksen perusteet 5 op
 • Johtaminen ja organisointi: Johtamisen perusteet 3 op (myös verkkokurssi), Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen  6 op, Liikkeenjohdon konsultointi 6 op
 • Markkinointi: Markkinoinnin perusteet 3 op, Palvelujen johtaminen 6 op (verkkokurssi), Kuluttajakäyttäytyminen 6 op, B2B-markkinointi 6 op
 • Kansainvälinen liiketoiminta:  Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS, Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS
 • Toimitusketjujen johtaminen: Tuotantotalous 6 op, Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
 • Yrittäjyys: Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op, Managing a Growing Business 6 ECTS
 • Taloustiede: Taloustieteen perusteet 6 op
 • Yritysjuridiikka:  Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Sopimusoikeus 6 op, Markkinaoikeus 6 op, Työoikeus 6 op
 • Talousmaantiede: Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS (verkkokurssi)
 • Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Talousmatematiikan perusteet 3 op
 • Tietojärjestelmätiede: Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op, Tietojärjestelmien mallintaminen 5 op, Digitaalinen liiketoiminta 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Introduction to Innovation and Business 5 ECTS -verkkokurssi

Tutustu kauppakorkeakoulun koko kurssitarjontaan! Kursseja myös Porin yksikössä.

Muiden tieteenalojen opintoja

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Kielet ja liikeviestintä: Business Communication, Espanjan alkeiskurssi, Espanjan maantuntemus ja liikekieli, Ranskan alkeiskurssi, Ranskan liikekielen kursseja, Affärskommunikation, Marknadsföring på svenska, Sverigekunskap för ekonomer 3 op, Saksan alkeiskurssi, Mündliche Wirschaftskommunikation, Wirtschaftdeutsch, Venäjän alkeiskurssi, Venäjän liikekielen jatkokurssi, Yhteisöviestintä 4 op ym.
  lisätietoja kauppakorkeakoulun kielikursseista
 • Puheviestinnän perusteet 2 op, Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op ym., lisätietoja.

Tutustu koko opintotarjontaan!

Asiasana:
Tagit: