in English
 
 
Kehitä ympäristöosaamistasi

Monitieteinen ympäristöalan asiantuntemus ja luonnontieteellinen osaaminen luovat edellytyksiä toimia erilaisissa ympäristö- ja luontoalan tehtävissä. Avoimen yliopiston opinnoista saat tietoja ja taitoja, jotka vastaavat työelämän muuttuviin vaatimuksiin.

Poimintoja opintotarjonnasta:

 • Maantiede, perusopinnot 27 op (verkko-opinnot) tai yksittäisiä jaksoja mm.
  • Johdatus maantieteeseen 5 op
  • Klimatologia 3 op
  • Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5 op
 • Ympäristötiede, perusopinnot 25 op
 • Geologia: Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 3 op
 • Biologian perusopintojen luennot 17 op
 • Kauppakorkeakoulun opinnot mm.
  • Aluenäkökulma talouselämään 3 op
  • Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, virtual course
  • Sidosryhmät ja yritysvastuun työkalut 6 - 10 op
  • Tuotantotalous 6 op
  • Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
  • Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op
  • Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa 6 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja esim.
  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
 • Maisemantutkimus, perus- ja aineopinnot, Porin yliopistokeskus
 • Arkeologia, perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu, yksittäisiä jaksoja
  • Kulttuuriympäristöt ja matkailu 2 op, Porin yliopistokeskus
  • Nature, Environment and Tourism 3 ECTS / Luonto ja ympäristö matkailussa 3 op, verkkokurssi
 • Oikeustieteelliset opinnot mm.
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkkokurssi)

Tutustu koko opintotarjontaan!

Asiasana:
Tagit: