in English
 
 
Kehitä ympäristöosaamistasi

Monitieteinen ympäristöalan asiantuntemus ja luonnontieteellinen osaaminen luovat edellytyksiä toimia erilaisissa ympäristö- ja luontoalan tehtävissä. Avoimen yliopiston opinnoista saat tietoja ja taitoja, jotka vastaavat työelämän muuttuviin vaatimuksiin.

Poimintoja opintotarjonnasta:

 • Ympäristötiede, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot) tai yksittäisiä jaksoja:
  • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
  • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
  • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Maantiede, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot) tai yksittäisiä jaksoja mm. 
  • Johdatus maantieteeseen 5 op
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op
  • Geoinformatiikan perusteet 5 op
  • Klimatologia 3 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja
 • Geologia: Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 3 op
 • Biologian perusopintojen luennot 17 op
 • Kauppakorkeakoulun opinnot mm.
  • Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
  • Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, virtual course
  • Tuotantotalous 6 op
  • Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op
  • Kuljetustoiminnot ja -markkinat 6 op
 • Maisemantutkimus, perus- ja aineopinnot, Porin yliopistokeskus
 • Arkeologia ja historia, perusopinnot tai yksittäisiä opintojaksoja, arkeologian aineopinnot
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu, yksittäisiä jaksoja esim.
  • Nature, Environment and Tourism 3 ECTS (verkkokurssi)
 • Oikeustieteelliset opinnot mm.
  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkkokurssi)
  • Ympäristöoikeus 7 op

Tutustu koko opintotarjontaan!

Asiasana:
Tagit: