in English
 
 
Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa

Avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua pohjakoulutuksesta, iästä ja opintojen tavoitteista riippumatta

Avoimen yliopisto-opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta osallistua yliopistotasoisiin opintoihin, mutta myös korkeakouluopiskelijat ja tutkinnon suorittaneet voivat suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa.

Opiskella voi joustavasti erilaisissa elämäntilanteissa: työn ohella, pätkätöissä, työttömänä, välivuoden aikana, opinto- tai muulla vapaalla, eläkeläisenä, osaksi muita opintoja tai oman työpaikan henkilöstökoulutusta...

Opinto-oikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuminen on omaehtoista, maksullista ja sivutoimista. Opinto-oikeus on määräaikainen ja sen saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella.

Useimmissa opinnoissa kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisten opintoihin, ja opintoihin voidaan ottaa kaikki halukkaat, mutta joissakin on opiskelijakiintiö ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautujilta voidaan myös edellyttää aiempia opintoja, esimerkiksi aineopintokokonaisuuksissa yleensä perusopintojen suoritusta. Näistä mainitaan opintojen opetusohjelmassa ilmoittautumisohjeiden yhteydessä.

Opintojen edellyttämistä valmiuksista ja opiskelutaidoista

Avoimen yliopiston opinnoissa tarvitaan yliopisto-opintojen tapaan itsenäistä otetta opintojen suunnitteluun ja opintojen suorittamiseen. Esimerkiksi opintokokonaisuudet sisältävät yleensä laajojen asiakokonaisuuksien opiskelua. Tällöin korostuvat hyvät opiskelutaidot kuten lukutekniikoiden ja ajankäytön hallinta, tiedonhakutaidot sekä kullekin tieteenalalle ominaisen tieteellisen kirjoittamisen perustaidot.

Opintojen opetusohjelmassa kerrotaan opetus- ja opiskelutavoista, aikatauluista, oppimateriaaleista ym. ja sen perusteella voi hahmottaa, millaista opiskelu on. Lisätietoja voi kysyä opintojen suunnittelijalta.

Oppiminen on taito, jota voi myös itse kehittää. Lue lisää opiskelutaidoista.
Asiasana:
Tagit:

Avoimeen yliopistoon ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto on avoin kaikille!