in English
 
 
Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa

Avoimeen yliopistoon ovat tervetulleita kaikki opinnoista kiinnostuneet - avoin yliopisto on avoin kaikille!

Avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua pohjakoulutuksesta, iästä ja opintojen tavoitteista riippumatta. Opiskella voi joustavasti erilaisissa elämäntilanteissa: työn ohella, pätkätöissä, työttömänä, välivuoden aikana, opinto- tai muulla vapaalla, eläkeläisenä, osaksi muita opintoja tai oman työpaikan henkilöstökoulutusta...

Avoimen yliopiston tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Siksi se on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta osallistua yliopistotasoisiin opintoihin, mutta myös korkeakouluopiskelijat ja tutkinnon suorittaneet voivat opiskella avoimessa yliopistossa. 

Opinto-oikeuden saa ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuminen on omaehtoista ja sivutoimista. Opinto-oikeuden avoimen yliopiston opintojen suorittamiseen saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella. Opinto-oikeus on määräaikainen. 

Useisiin opintoihin voidaan ottaa kaikki halukkaat, mutta joissakin on opiskelijakiintiö ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Useimmissa opinnoissa kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä yliopistotasoisten opintojen suorittamiseen, mutta opintoihin ilmoittautujilta voidaan myös edellyttää aiempia opintosuorituksia, esimerkiksi aineopintotasoisissa opinnoissa tulee yleensä olla suoritettuna edeltävät opinnot. Niistä mainitaan opintojen opetusohjelmassa ilmoittautumisohjeiden yhteydessä.

Opintojen edellyttämistä valmiuksista ja opiskelutaidoista

Avoimen yliopiston opinnoissa tarvitaan yliopisto-opintojen tapaan itsenäistä otetta opintojen suunnitteluun ja opintojen suorittamiseen.

Opiskelu edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista taitoa, lukuunottamatta joitakin englanninkielisiä opintojaksoja ja joitakin kielikursseja. Monissa opinnoissa käytetään myös englanninkielistä oppikirjallisuutta.  

Opiskelutavat vaihtelevat eri opinnoissa. Useimmissa opinnoissa tarvitaan atk-perustaitoja, sillä opiskelussa käytetään Moodle-oppimisympäristöä, sekä kirjastonkäyttö- ja muita tiedonhakutaitoja. Opintokokonaisuudet sisältävät yleensä laajojen asiakokonaisuuksien opiskelua. Tällöin korostuvat hyvät opiskelutaidot kuten lukutekniikoiden ja ajankäytön hallinta sekä kullekin tieteenalalle ominaisen tieteellisen kirjoittamisen perustaidot.

Opintojen opetusohjelmassa kerrotaan opetuksesta, oppimateriaaleista, opintojen suoritustavoista, aikatauluista ym. ja sen perusteella voi hahmottaa, millaista opiskelu on. Opintoihin voi sisältyä opiskelutaitoihin perehtymistä, ja taitojen kehittämiseen saa yksilöllistä ohjausta opiskelun aikana. 

Kannattaa siis muistaa, että opiskelun taidot karttuvat sitä mukaa, kun opinnot etenevät. Oppiminen on taito, jota voi myös itse kehittää. Lue lisää opiskelutaidoista.

Lisätietoja opinnoissa tarvittavista valmiuksista ja tukea opintojen suorittamiseen. saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta, oppiaineiden suunnittelijoilta sekä opintoryhmien tuutoreilta.

Asiasana:
Tagit: