in English
 
 
Kuka voi opiskella avoimessa yliopistossa

Avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua pohjakoulutuksesta, iästä ja opintojen tavoitteista riippumatta

Avoimen yliopisto-opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Se on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta osallistua yliopistotasoisiin opintoihin, mutta myös korkeakouluopiskelijat ja tutkinnon suorittaneet voivat suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa.

Opiskella voi joustavasti erilaisissa elämäntilanteissa: työn ohella ja myös osaksi henkilöstökoulutusta, työttömänä, välivuoden aikana, opinto- tai muulla vapaalla, eläkkeellä, osana muita päätoimisia opintoja...

Opinto-oikeuden saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintomaksun perusteella

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuminen on omaehtoista, maksullista ja sivutoimista. Opinto-oikeus on määräaikainen ja sen saa pääsääntöisesti ilmoittautumisen ja opintokohtaisen opintomaksun perusteella.

Usemmissa opinnoissa kiinnostuneet arvioivat itse edellytyksensä osallistua yliopistotasoisiin opintoihin. Ilmoittautujilta voidaan myös edellyttää aiempia opintoja, esimerkiksi aineopintokokonaisuuksissa yleensä perusopintojen suoritusta. Moniin opintoihin voidaan ottaa kaikki halukkaat, mutta erityisesti integroiduissa opinnoissa on yleensä opiskelijakiintiö ja opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ohjeet opintojen opetusohjelmista.

Opintojen edellyttämistä valmiuksista ja opiskelutaidoista

Avoimen yliopiston opinnoissa tarvitaan yliopisto-opintojen tapaan itsenäistä otetta opintojen suunnitteluun ja opintojen suorittamiseen. Esimerkiksi opintokokonaisuudet sisältävät yleensä laajojen asiakokonaisuuksien opiskelua. Tällöin korostuvat hyvät opiskelutaidot kuten lukutekniikoiden ja ajankäytön hallinta, tiedonhakutaidot sekä kullekin tieteenalalle ominaisen tieteellisen kirjoittamisen perustaidot.

Opintojen opetusohjelmassa kerrotaan opetus- ja opiskelutavoista, aikatauluista, oppimateriaaleista ym. ja sen perusteella voi hahmottaa, millaista opiskelu on. Lisätietoja voi kysyä opintojen suunnittelijalta.

Oppiminen on taito, jota voi myös itse kehittää. Lue lisää opiskelutaidoista.
 
Asiasana:
Tagit: