in English
 
 
Opintososiaaliset tuet ja edut

Päätoimisten opiskelijoiden opiskelu avoimessa yliopistossa

Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijan tai muun oppilaitoksen päätoimisen opiskelijan on mahdollista liittää avoimessa yliopistossa tekemänsä opintosuoritukset omiin opintoihinsa, esimerkiksi kesällä suoritettavat opintopisteet voi laskea mukaan kesän opintotukeen.

Omaehtoinen opiskelu työttömänä ja työttömyysturva

Työtön työnhakija voi opiskella tietyin ehdoin omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan, ks. Opiskelu työttömänä -sivu. 

Opintovapaa 

Työssä olevan aikuisopiskelijan opiskelun mahdollistamiseksi on kehitetty opintovapaajärjestelmä. Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä on vapautettu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Lue lisää opintovapaasta  Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulta. 

Aikuiskoulutustuki 

Avoimen yliopiston opiskelijoiden on opintovapaan aikana mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos avoin yliopisto-opiskelu on hakijalle omaehtoista ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lue lisää aikuiskoulutustuesta ja tuen edellyttämästä työssäoloajasta Työllisyysrahaston verkkosivuilta.
 
Opiskelun tukimuodoista ja rahoituksesta on koottu tietoa myös Opintopolku.fi-palvelun Opiskelun rahoitus -sivulle.

Esteetön opiskelu 

Opinnoissa ja opiskelun käytännön järjestelyissä pyritään ottamaan huomioon erityisen tuen tarve. Lue lisää avoimen yliopiston Esteetön opiskelu -sivulta. 
Asiasana:
Tagit: