in English
 
 
Omaehtoinen opiskelu työttömänä ja työttömyysturva
Työtön työnhakija voi opiskella omaehtoisia opintoja kuten avoimen yliopiston opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Yleisenä edellytyksenä on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ts. arvioinut opiskelun tukemisen tarkoituksenmukaiseksi, jotta ammattitaitosi ja mahdollisuutesi paranevat työmarkkinoilla, ja opiskelusta on sovittu työnhakusuunnitelmassa tai työllistymisohjelmassa ennen opintojen aloittamista. Opiskelun alkaessa on oltava vähintään 25-vuotias.
 
Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimisia opintoja. Päätoimisiksi opinnot katsotaan, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohden. Opinnot voivat olla tutkintoon johtavia, mutta myös lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto-opetusta.
 
Jos opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, työttömänä ollessa on mahdollista opiskella avoimessa yliopistossa myös sivutoimisesti. Tällöin opintojen laajuuden tulee olla alle 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.
 
Työttömyysturvaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa TE-toimistoissa. Lue lisätietoja työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta Työ- ja elinkeinotoimiston Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna -verkkosivulta.

Työttömyysturvalakiin tuli muutoksia 31.12.2018. Uusi laki mahdollistaa puolen vuoden opinnot työttömälle työnhakijalle, kunhan opinnot edistävät työllistymistä ja hakija on yli 25-vuotias. Katso lisää TE-palvelujen sivulta.
Asiasana:
Tagit: