in English
 
 
Opetus- ja opiskelutavat

Lähiopetus

Lähiopetus tarkoittaa pääasiassa perinteisen yliopisto-opetuksen tapaan järjestettyä opetusta, jossa opiskelija

  • osallistuu luennoille, harjoitusryhmiin, seminaareihin tai muuhun yliopiston opettajan antamaan opetukseen. Osa opetuksesta ja opiskelusta voidaan toteuttaa myös verkon kautta.
  • tekee opintotehtäviä ja/tai suorittaa luentokuulusteluja
  • suorittaa opintojaksoja itsenäisesti kirjatenteillä (kirjallisuuskuulustelut).

Lähiopetusta järjestetään Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa

  • tiedekuntien tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena, jolloin avoimen yliopiston kautta voi osallistua yliopiston tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus järjestetään tavallisesti päiväaikaan ma - pe klo 8 - 16. Opinnoissa on yleensä opiskelijakiintiö.
  • iltaisin järjestettävänä opetuksena ma - to klo 16 jälkeen. Joissakin opinnoissa voi opetuspäiviä olla myös lauantaisin.

Luento- tai muuta opetusta on tavallisesti kaksi oppituntia kerrallaan (1 oppitunti = 45 min). Opettajina toimivat yliopiston oppiaineiden opettajat ja tutkijat

Monimuoto-opinnot

Opintoja toteutetaan monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa ja muutamissa oppiaineissa myös Turun yliopistossa. Monimuoto-opintoja järjestetään oppilaitoksissa ohjattuina monimuoto-opintoina ja verkkovälitteiseen opetukseen perustuvina opintoina. Opinto-oikeuden kesto ja opintomaksun suuruus riippuu toteutustavasta.

Monimuoto-opintoihin sisältyy

  • itsenäistä opiskelua sekä opintotehtävien ja tenttien suorittamista
  • osallistumista tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn ja verkko-opiskelua
  • yliopiston opettajien antamaa opetusta.

Monimuoto-opinnoissa on keskeistä opiskelijan itsenäinen työskentely: opiskelija perehtyy aiheisiin ohjeiden ja oppimateriaalien avulla, tekee kirjallisia tehtäviä ja valmistautuu opintoryhmän työskentelyyn.

Opintoryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä aiheita ja opintosuorituksiin liittyviä kysymyksiä. Opintoryhmän työskentelyä ohjaa tuutori. Tuutori on oppiaineensa asiantuntija. Hänen rooliinsa ei kuulu toimia opettajana, vaan tuutori tukee ja opastaa opiskelijoita opintoihin liittyvissä sisällöllisissä ja opintojen suorittamista koskevissa kysymyksissä. Opintoryhmä kokoontuu iltaisin kerran viikossa tai harvemmin oppiaineen oman opetusohjelman mukaisesti. Osallistuminen opintoryhmätyöskentelyyn on oppiaineesta riippuen vapaaehtoista tai pakollista.
 
Opintoryhmän kokoontumisiin sisältyy tavallisesti myös yliopiston opettajien antamaa opetusta verkkovälitteisinä luentoina tai luentotallenteina. Joissakin oppiaineissa yliopiston opettajien antama opetus toteutetaan lähiopetuksena. Se voi olla esimerkiksi luentoja tai seminaaripäivä Turun yliopistossa.

Verkko-opinnot

Verkko-opinnot ovat ajan ja paikan suhteen joustavin tapa suorittaa opintoja.
Asiasana:
Tagit:
Voit selata opintotarjontaa opetusmuodon mukaan Avoimen yliopiston Nettiopsussa, valitse Opintotarjonta > Ajankohtainen opintotarjonta.
 
Aakkosta toteutustapa nuoli-merkillä.