in English
 
 
Ohjeita opintojen suunnitteluun

Avoimen yliopiston opintoja voi opiskella monesta eri syystä ja eri tavoittein

Avoimen yliopiston opinnot voi aloittaa hyvin väljätavoitteisesti halusta tutustua eri tieteenaloihin ja opiskella uutta. Tavoitteena voi myös olla työelämässä tarvittavan osaamisen hankkiminen.

Monille selkeä syy opintojen aloittamiseen on tähtääminen tutkinnon suorittamiseen. Ajatus tutkinnon suorittamisesta syntyy usein myös opiskelun aikana ja suoritusten kertyessä. Viimeistään siinä vaiheessa on hyvä koota opinnot suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi.  Erityisesti avoimen yliopiston väyläopintojen ja muiden laajempien opintojen suunnittelu kannattaa tehdä huolella. 

Yliopisto-opiskeluun kuuluu vapaus suunnitella omia opintojaan ja suoritusten tekemistä. Opiskeluun kuuluu myös vastuu: opiskelija vastaa opintoihinsa liittyvistä valinnoista ja opintojensa etenemisestä. Myös avoimessa yliopistossa korostuu omaehtoisuus ja omatoimisuus: opiskelija ottaa omien tavoitteidensa mukaisesti vastuun opintojensa suunnittelusta, opiskelutavoistaan ja omasta oppimisestaan. Kaikissa opintojen vaiheissa saa neuvontaa ja ohjausta henkilökunnaltamme.

Tutustu oppiaineisiin ja opetusmuotoihin - kysy neuvoa valintaan

  • Oppiaineisiin ja tarjolla oleviin opintoihin voi tutustua Opintotarjonta-sivuilla. Tarjonnasta voi valita vaikka vain yhden kurssin/opintojakson tai suorittaa laajempia kokonaisuuksia.
  • Miten opiskellaan -sivuilta löydät tietoa opetusmuodoista, opintojen mitoituksesta, opiskelutaidoista ym.
  • Jos aiot hakea yliopistoon, tutustu Tavoitteena tutkinto? -sivuihin.
  • Jos etsit opintoja työelämän tarpeisiin, tutustu Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuihin. Sivuilla on esimerkkejä eri aloille sopivista opinnoista.

Opetusohjelma oman opiskelun ja ajankäytön suunnittelun perustana

Opintotarjonta-sivuilta löytyvät linkit opintojen opetusohjelmiin (Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa). Opetusohjelma sisältää opintojen sisällön kuvauksen, tiedot opetukseen ja opintojen suorittamiseen liittyvistä aikatauluista, suoritustavoista ym. Opetusohjelman perusteella voit laatia oman opiskelusuunnitelmasi.

Ajankäytön suunnitteleminen on tärkeä osa opintojen käytännön järjestelyjä ja menestyksellistä suorittamista. Opiskelun, työelämän, perheen ja ystävien kanssa vietettävän ajan, harrastusten ym. yhteensovittaminen vaatii suunnittelua sekä lyhyellä tähtäimellä että erityisesti laajempien opintojen ajalle. 

Jos sinulla ei ole kokemusta yliopisto-opintojen suorittamisesta tai jos olet työelämässä, yhden opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot 25 op) suorittaminen kerrallaan lukuvuoden aikana on varmasti realistisempaa kuin kahden opintokokonaisuuden suorittaminen. Kokopäiväisesti opiskelevalle kahden tai jopa useamman opintokokonaisuuden suorittaminen samanaikaisesti saattaa olla mahdollista.

HOPS apuna - erityisesti laajempien opintojen suorittajille

Jos aiot hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta tai suorittaa muuten laajempia opintoja, suosittelemme, että teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja käyt sen läpi yhdessä oppiaineen suunnittelijan kanssa. 

Tekemällä HOPSin pystyt hahmottamaan konkreettisesti ja realistisesti opintojesi tavoitteita ja aikataulutusta. Sen avulla voit myös arvioida aina tietyin väliajoin suunnitelmasi onnistumista. HOPS-lomakkeen saat käyttöösi sivun yläreunan linkistä. Voit täyttää verkkolomakkeen ja tallentaa sen itsellesi.

Lisätietoja opetus- ja suoritustavoista, aikatauluista, oppimateriaalien saatavuudesta ym. saa oppiaineen suunnittelijalta.

Asiasana:
Tagit:
 

 Opintoneuvontapalvelut

 
Henkilökohtaista neuvontaa  opintojen suunnitteluun saat avoimen yliopiston opintoneuvojalta ja oppiaineiden suunnittelijoilta, ks. Opintoneuvonta ja ohjaus -palvelut.
 

HOPS-lomake (pdf)