in English
 
 
Opiskelu harrastuksena

Omaehtoista opiskelua oman mielenkiinnon mukaan

Opinnot voi valita oman kiinnostuksensa mukaan ja asettaa itse opiskelunsa tavoitteet. Esimerkiksi oppiaineiden perusopinnot (25 op) antavat monipuolisen "tietopaketin" ko. tieteenalasta, mutta jos ne tuntuvat liian isolta palalta, voi valita yksittäisen opintojakson ja osallistua vaikka yhdelle luentosarjalle tai verkkokurssille.

Opintosuoritusten tekeminen on vapaaehtoista - tosin kannattaa muistaa, että suoritukset ovat myös olennainen osa asioiden oppimista. Esimerkiksi kirjallisten tehtävien tekemisessä oma pohdinta on antoisaa ja voi tuoda uusia oivalluksia.

Kulttuurien ja taiteen tuntemusta, luovaa kirjoittamista

Kulttuurien tuntemuksesta kiinnostuneille sopivat esimerkiksi kulttuurihistorian, arkeologian ja uskontotieteen opinnot, erityisesti Johdanto kulttuurien tutkimukseen -luentosarja (ks. uskontotieteen opinnot). Taidehistorian opintoihin sisältyy opintokäyntejä, ja verkko-opinnoissa pääset virtuaalisille matkoille Suomen ja maailman museoihin sekä arkkitehtuurikohteisiin. Antiikin kulttuurista ja klassillisista kielistä kiinnostuneille sopivat kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian opinnot.

Opinnoilla voit syventää omaan harrastukseesi liittyviä tietoja ja taitoja. Esimerkiksi luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden opinnot, mediatutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja suomen kielen kurssit soveltuvat hyvin monenlaisten valmiuksien kehittämiseen.

Taustaa ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille

Avoimen yliopiston opinnoilla päivität tietojasi suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen muutoksista globaalien ilmiöiden maailmassa. Saat valmiuksia tarkastella ajankohtaisia ilmiöitä ja puheenaiheita kriittisesti sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa omien näkemyksiesi muodostamiselle.

Poliittisen historian ja valtio-opin opinnoilla jokapäiväinen uutisvirta ja yhteiskunnalliset keskustelunaiheet asettuvat laajempiin asiayhteyksiin. Suomalaisen yhteiskunnan rakennetta, elämäntapojen muutosta ja hyvinvointiyhteiskunnan kysymyksiä käsitellään sosiaalitieteiden opinnoissa. Monikulttuurisuuden opinnot tarjoavat monitieteisiä näkökulmia ajankohtaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin ilmiöihin.

Historian opinnoilla päivität Suomen ja maailmanhistorian tietämyksesi ja tapahtumien taustat uusimman historiantutkimuksen valossa. Kulttuurihistoria avaa uudenlaisia näkökulmia menneisyyden ihmisten ajattelutapoihin ja elämisen arkeen, mutta myös historian merkitykseen nykyajassa.

Tutkittua tietoa ympäristökysymyksistä ja ihmisten hyvinvoinnista

Luonnosta, ympäristönsuojelusta ja omasta elinympäristöstään kiinnostuneille sopivat ympäristötieteen, biologian ja maantieteen opinnot. Ne tarjoavat monipuolista tietoa ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Opinnoissa käsitellään niin maailmanlaajuisia kuin paikallisiakin kysymyksiä. Maailmankaikkeuden ja maapallon luonnon kehitys alkuräjähdyksestä nykyhetkeen  -luentosarjalla voi tutustua maailmankaikkeuden, maapallon ja sen luonnon kehitysvaiheisiin. Lähemmäksi maaperän tuntemusta vievät geologian opinnot.

Hyvinvointiin liittyvät kysymykset tulevat esille erilaisista näkökulmista gerontologian, sosiaalitieteiden ja psykologian opinnoissa. Asklepios-ohjelman teemana on Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus, ja se tarjoaa monitieteisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluvat  Psyykkiset traumat ja Lihavuus -luentosarjat tarjoavat uusinta asiantuntijatietoa kaikille kiinnostuneille.

Tutustu koko opintotarjontaan!

Kukin tieteenala ja oppiaine tekee maailmaa ja sen tapahtumia ymmärrettävämmäksi omasta näkökulmastaan ja pintaa syvemmältä. Opinnot antavat myös eväitä osallistumiseen esimerkiksi yhdistystoimintaan ja kansalaiskeskusteluun, aina kansalaisvaikuttamiseen asti.

Tutustu koko opintotarjontaan! Kysy lisätietoja ja poimi itseäsi kiinnostavat opinnot!

 

Asiasana:
Tagit:

"Uutta tietoa ja uudenlaisia näkökulmia..."

"Vastapainoa työlle."

"Henkireikä arkeen!"