in English
 
 
Opiskelu harrastuksena

Omaehtoista opiskelua oman mielenkiinnon mukaan

Opinnot voi valita oman kiinnostuksensa mukaan ja asettaa itse opiskelunsa tavoitteet. Esimerkiksi oppiaineiden perusopinnot (25 op) antavat monipuolisen "tietopaketin" ko. tieteenalasta, mutta jos ne tuntuvat liian isolta palalta, voi valita yksittäisen opintojakson ja osallistua aluksi vaikka yhdelle luentosarjalle tai verkkokurssille.

Opintosuoritusten tekeminen on vapaaehtoista - tosin kannattaa muistaa, että suoritukset ovat myös olennainen osa asioiden oppimista. Esimerkiksi kirjallisten tehtävien tekemisessä oma pohdinta on antoisaa ja voi tuoda uusia oivalluksia.

Kulttuurien ja taiteen tuntemusta, luovaa kirjoittamista

Kulttuurien ja taiteen tuntemuksesta kiinnostuneille sopivat esimerkiksi arkeologian ja  historian, uskontotieteen, kulttuurihistorian sekä mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen opinnot.

Jos olet kiinnostunut länsimaisen kulttuurin juurista, antiikin kulttuurista ja klassillisista kielistä, tutustu kreikkalaisen filologian ja latinalaisen filologian opintoihin.

Opinnoilla voit syventää omaan harrastukseesi liittyviä tietoja ja taitoja. Esimerkiksi luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden opinnot, mediakasvatuksen, digitaalisen kulttuurin ja suomen kielen opinnot soveltuvat hyvin monipuolisten valmiuksien kehittämiseen.

Lue tarkempia tietoja humanististen opintojen esittelysivuilta.

Taustaa ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille

Avoimen yliopiston opinnoilla päivität tietojasi suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen muutoksista globaalien ilmiöiden maailmassa. Saat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa omien näkemyksiesi perustaksi ja valmiuksia tarkastella kriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä ja puheenaiheita.

Poliittisen historian ja valtio-opin opinnoilla jokapäiväinen uutisvirta ja yhteiskunnalliset keskustelunaiheet asettuvat laajempiin asiayhteyksiin. Suomalaisen yhteiskunnan rakennetta, elämäntapojen muutosta ja hyvinvointiyhteiskunnan kysymyksiä käsitellään sosiaalitieteiden opinnoissa.

Historian opinnoilla päivität Suomen ja maailmanhistorian tietämyksesi ja tapahtumien taustat uusimman historiantutkimuksen valossa. Kulttuurihistoria avaa uudenlaisia näkökulmia menneisyyden ihmisten ajattelutapoihin ja elämisen arkeen, mutta myös historian merkitykseen nykyajassa.

Tutkittua tietoa ympäristökysymyksistä ja ihmisten hyvinvoinnista

Luonnosta, ympäristönsuojelusta ja omasta elinympäristöstään kiinnostuneille sopivat ympäristötieteen ja maantieteen opinnot. Ne tarjoavat monipuolista tietoa ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Opinnoissa käsitellään niin maailmanlaajuisia kuin paikallisiakin kysymyksiä. Lähemmäksi maaperän tuntemusta vievät geologian opinnot.

Hyvinvointiin liittyvät kysymykset tulevat esille erilaisista näkökulmista gerontologian, sosiaalitieteiden ja psykologian opinnoissa. Asklepios-ohjelman opinnot tarjoavat monitieteisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kysymyksiin. Lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluvat asiantuntijaluentosarjat mm. diabeteksesta ja lihavuudesta tarjoavat uusinta asiantuntijatietoa kaikille kiinnostuneille.

Tutustu koko opintotarjontaan!

Kukin tieteenala ja oppiaine tekee maailmaa ja sen tapahtumia ymmärrettävämmäksi omasta näkökulmastaan ja pintaa syvemmältä. Opinnot antavat myös eväitä osallistumiseen esimerkiksi yhdistystoimintaan ja kansalaiskeskusteluun, aina kansalaisvaikuttamiseen asti.

Tutustu koko opintotarjontaan! Kysy lisätietoja ja poimi itseäsi kiinnostavat opinnot!

 

Asiasana:
Tagit:

"Uutta tietoa ja ajatuksia avartavia näkökulmia..."

"Opiskella voi mielen virkistykseksi ja omien tavoitteiden mukaan ilman suorituspaineita."

"Vastapainoa työlle."

"Henkireikä arkeen!"