in English
 
 
Avoimen yliopiston väylä

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa tai muulla tavoin suoritettujen tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen perusteella.

Valinta tehdään pääsääntöisesti ilman valintakoetta, mutta eri yliopistoissa ja hakukohteissa voidaan määritellä hakukelpoisuus ja valintaperusteet eri tavoin. Väylän kautta ei siis siirrytä automaattisesti tutkinto-opiskelijaksi. Väylähaussa voi myös olla rajoituksia sen suhteen, minkä yliopiston tutkintovaatimusten mukaan suoritetut opinnot haussa hyväksytään.

Avoimen yliopiston väylähaku Turun yliopistossa v. 2019

Turun yliopistossa tiedekunnat määrittelevät väylähaun hakukohteet, opiskelijakiintiöt ja valintaperusteet vuosittain. Avoimen yliopiston väylähaku järjestetään erillishakuna ja hakumahdollisuus on kerran vuodessa. Vuoden 2019 opiskelijavalinnassa hakuaika on 2.5. - 16.5.2019.

Väylähaun 2019 ohjeet julkaistaan Opintopolussa ja linkit hakukohteisiin löydät Turun yliopiston Avoimen väylä -sivulta. Katso Opintopolusta koulutusten sivuilta Valintaperusteet ja pääsykokeet tai Hakeminen -välilehti. 

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain ja hakukohteittain. Tarkista aina tiedot Opintopolussa olevista hakuohjeista!

  • Tarkista oletko hakukelpoinen kyseissä väylähaussa.
    • Useimmissa hakukohteissa ei vaadita yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkintoa tai vastaavaa), mutta joissakin hakukohteissa sitä edellytetään.
    • Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kannattaa tutustua hakumahdollisuuteen suoraan maisterivaiheen opintoihin.
  • Tiedekunnat määrittelevät eri tavoin väylähakuun hyväksyttävät opinnot. Esimerkiksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa hyväksytään vain Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot. 
  • Hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee tiedekunnasta ja hakukohteesta riippuen. Väylähaussa edellytetään myös kieli- ja viestintäopintoja. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita kuten opintosuoritusten arvosanoja tai motivaatiokirjettä.
  • Väylähaussa myönnetään tutkinnonsuoritusoikeus samalla kertaa sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, lukuunottamatta ympäristötiedettä, jossa oikeuden voi saada alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. 
Vuonna 2018 Turun yliopistoon avoimen yliopiston väylähakemuksia tuli yhteensä 192 ja hakijoista hyväksyttiin 82. Lisätietoja: yliopiston hakijatilastot.
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Väyläopintojen suunnittelu

 

Avoimen yliopiston opiskelijoille on koottu ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnittelua varten: 

Oikeustieteellinen tiedekunta