in English
 
 
Avoimen yliopiston väylä

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa tai muulla tavoin suoritettujen korkeakoulututkintoon sisällytettävissä olevien opintojen perusteella.

Valinta tehdään pääsääntöisesti ilman valintakoetta, mutta eri yliopistoissa ja hakukohteissa voidaan määritellä hakukelpoisuus ja valintaperusteet eri tavoin. Väylän kautta ei siis siirrytä automaattisesti tutkinto-opiskelijaksi. Väylähaussa voi myös olla rajoituksia sen suhteen, minkä yliopiston tutkintovaatimusten mukaan suoritetut opinnot haussa hyväksytään.

Avoimen yliopiston väylä Turun yliopistossa

Turun yliopiston tiedekunnat määrittelevät väylähaun hakukohteet, opiskelijakiintiöt ja valintaperusteet vuosittain. Haku avoimen yliopiston väylän kautta on kerran vuodessa.

Vuoden 2017 opiskelijavalinnan väylähakukohteet ja ohjeet löytyvät yliopiston Opiskelu >Hakeminen ja opiskelijavalinta > Avoimen yliopiston väylä -sivulta. Hakukohteet on lueteltu tiedekunnittain ja linkistä avautuu koulutuksen kuvaus Opintopolussa. Avoimen yliopiston väylähaun ohjeet löytyvät Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.

Väylähaku järjestetään erillishakuna 2.5.2017 klo 8.00 - 16.5.2017 klo 15.00. Haku tehdään Opintopolku-palvelussa. 

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain ja hakukohteittain.

  • Useimmissa hakukohteissa ei vaadita yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkintoa tai vastaavaa), mutta joissakin hakukohteissa sitä edellytetään.
  • Tiedekunnasta riippuen hakijalla ei saa olla korkeakoulu- tai yliopistotutkintoa tai tutkinnonsuoritusoikeutta korkeakoulussa tai yliopistossa. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kannattaa tutustua hakumahdollisuuksiin myös suoraan maisterivaiheen opintoihin.
  • Tiedekunnat määrittelevät eri tavoin hakuun hyväksyttävät opinnot. Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun väylähaussa hyväksytään vain avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut opinnot, oikeustieteellisessä tiedekunnassa hyväksytään vain Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot. Humanistisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan väylähaussa hyväksytään myös erillisopintoina suoritetut opinnot. 
  • Hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee tiedekunnasta ja hakukohteesta riippuen. Väylähaussa edellytetään myös kieli- ja viestintäopintoja. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita kuten opintosuoritusten arvosanoja.
  • Väylähaussa voi saada tutkinnonsuoritusoikeuden samalla kertaa sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, lukuunottamatta ympäristötiedettä, jossa voi saada alemman korkeakoulututkinnon suorittamisoikeuden. 

Tarkista tiedot hakuohjeista!

Vuonna 2016 Turun yliopistoon haki avoimen yliopiston väylän kautta yhteensä 171 hakijaa. Lisätietoja: yliopiston hakijatilastot.
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Väyläopintojen suunnittelu

 

Avoimen yliopiston opiskelijoille on koottu ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnittelua varten: 

Oikeustieteellinen tiedekunta