in English
 
 
Avoimen yliopiston väylä

Mikä on avoimen yliopiston väylä?

Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa tai muulla tavoin suoritettujen tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen perusteella.

Valinta tehdään pääsääntöisesti ilman valintakoetta, mutta eri yliopistoissa ja hakukohteissa voidaan määritellä hakukelpoisuus ja valintaperusteet eri tavoin. Väylän kautta ei siis siirrytä automaattisesti tutkinto-opiskelijaksi. Väylähaussa voi myös olla rajoituksia sen suhteen, minkä yliopiston tutkintovaatimusten mukaan suoritetut opinnot haussa hyväksytään.

Avoimen yliopiston väylä Turun yliopistossa

Turun yliopiston tiedekunnat määrittelevät väylähaun hakukohteet, opiskelijakiintiöt ja valintaperusteet vuosittain. Haku avoimen yliopiston väylän kautta on kerran vuodessa.

Vuoden 2019 väylähaun ohjeet julkaistaan syksyllä 2018. Huom! Kauppakorkeakoulun sivuilta löydät jo ennakkotietoja.

Vuoden 2018 opiskelijavalinnan väylähakukohteet ja ohjeet löytyvät Turun yliopiston Opiskelu >Hakeminen ja opiskelijavalinta > Avoimen yliopiston väylä -sivulta. Hakukohteet on lueteltu tiedekunnittain ja linkistä avautuu koulutuksen kuvaus Opintopolussa. Avoimen yliopiston väylähaun ohjeet löytyvät Opintopolusta ko. sivulta Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä.

Väylähaku järjestettiin erillishakuna 2.5. - 16.5.2018 Opintopolku-palvelussa. 

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelivat tiedekunnittain ja hakukohteittain. Vuoden 2018 ohjeita (tarkista aina tiedot Opintopolussa olevista hakuohjeista): 

  • Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen avoimen väylän valintaperusteisiin ja tarkista oletko hakukelpoinen kyseiseltä väylältä.
    • Useimmissa hakukohteissa ei vaadita yleistä korkeakoulukelpoisuutta (ylioppilastutkintoa tai vastaavaa), mutta joissakin hakukohteissa sitä edellytetään.
    • Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kannattaa tutustua hakuun suoraan maisterivaiheen opintoihin.
  • Tiedekunnat määrittelevät eri tavoin hakuun hyväksyttävät opinnot. Esimerkiksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa hyväksytään vain Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot. 
  • Hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee tiedekunnasta ja hakukohteesta riippuen. Väylähaussa edellytetään myös kieli- ja viestintäopintoja. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita kuten opintosuoritusten arvosanoja tai motivaatiokirjettä.
  • Väylähaussa voi saada tutkinnonsuoritusoikeuden samalla kertaa sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, lukuunottamatta ympäristötiedettä, jossa voi saada oikeuden alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen. 
Vuonna 2018 Turun yliopistoon avoimen yliopiston väylähakemuksia tuli yhteensä 192 ja hakijoista hyväksyttiin 84. Lisätietoja: yliopiston hakijatilastot.
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Väyläopintojen suunnittelu

 

Avoimen yliopiston opiskelijoille on koottu ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnittelua varten: 

Oikeustieteellinen tiedekunta