in English
 
 
Avoimen yliopiston väylä kasvatustieteiden tiedekunnassa

​Kooste vuoden 2016 opiskelijavalinnan ohjeista:

Avoimen yliopiston väylän hakuaika on 27.4. - 18.5.2016 (päättyy klo 15.00). 
 
Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan koulutukseen otetaan avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä yhteensä enintään 18 opiskelijaa.
 
Yliopisto-opintoja tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 87 op/51 ov, joiden tulee sisältää seuraavat opinnot:
 
- vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aineopinnot 60 op/35 ov siitä oppiaineesta, johon hakija hakee
- ja vähintään yhdestä sivuaineesta perusopinnot (vähintään 25 op:n/15 ov:n kokonaisuus) 
- ja yksi seuraavista:
1) äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä
2) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi) tai
3) vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito.
 
Hakukelpoisuudesta: Henkilöllä, jolla jo on tai on ollut tutkinnon suoritusoikeus  Turun yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa (tiede- tai taidekorkeakoulu) tai ammattikorkeakoulussa, ei voi tällä menettelyllä hakea opiskeluoikeutta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Henkilöt, jotka ovat suorittaneet lastentarhanopettajantutkinnon (ei koske KK-tutkinnon suorittaneita) tai peruskoulun luokanopettajan tutkinnon, voivat hakea opiskeluoikeutta avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneiden kiintiössä.
 
Huom! Katso tarkat tiedot ja opiskelijavalinnan ohjeet Hakeminen ja opiskelijavalinta -sivulta ja Opintopolku.fi-palvelusta.
 
Lisätietoja hakumenettelystä ja hakuun sopivista, myös muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista saa tiedekunnan opintoneuvojilta, ks. yhteystiedot.
Asiasana:
Tagit: