in English
 
 
Muut hakumahdollisuudet alempaan ja/tai ylempään tutkintoon
Suurin osa Turun yliopistoon hakevista hakee yhteishaussa kandidaatin ja maisterintutkintoon, mutta sen lisäksi on muita hakumahdollisuuksia. Avoimen yliopiston väylän lisäksi Turun yliopistoon voi​ hakea
 • maisteriopintoihin ja maisteriohjelmiin hauissa, jotka on tarkoitettu alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille
 • siirtohaussa (erillishaku), joka on tarkoitettu Turun yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tutkinto-opintoja suorittaneille.
Hakijoilta edellytetään opintoja, jotka tulee olla suoritettuna siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta haetaan. Vaadittavat opinnot vaihtelevat hakukohteittain. Tiedot kaikista hakumahdollisuuksista löytyvät yliopiston Opiskelijaksi-sivuilta.
 
Esimerkiksi seuraavissa hauissa edellytettäviä opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa:
 • humanistinen tiedekunta: haku maisteriopintoihin
  • arkeologian ja historian perusopinnot, Suomen historian aineopinnot, yleisen historian aineopinnot
  • kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot
  • kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot (ks. valintaperusteet)
  • mediatutkimuksen perus- ja aineopinnot
 • kasvatustieteiden tiedekunta: haku kasvatustieteen maisterin tutkintoon, luokanopettajan koulutukseen, käsityön aineenopettajan koulutukseen
  • aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot
  • erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot
  • kasvatustieteen perus- ja aineopinnot
 • Turun kauppakorkeakoulu, Turku, Pori
  • hakumahdollisuuksia eri hakijaryhmille
 • yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: haku maisterin tutkintoon (sosiaalityö)
  • sosiaalitieteiden perusopinnot, sosiaalityön aineopinnot.
Hakuihin vaadittavia aineopintokokonaisuuksia voi suorittaa yliopistossa myös erillisinä opintoina.
 
Kysy tarkemmat tiedot valintaperusteista, hakumenettelystä ym. tiedekuntien opintoneuvojilta.
Asiasana:
Tagit: