in English
 
 
Muut hakumahdollisuudet alempaan ja/tai ylempään tutkintoon
Suurin osa Turun yliopistoon hakevista hakee yhteishaussa kandidaatin ja maisterintutkintoon, mutta sen lisäksi on muita hakumahdollisuuksia. Avoimen yliopiston väylän lisäksi Turun yliopistoon voi​ hakea
 • maisteriopintoihin ja maisteriohjelmiin hauissa, jotka on tarkoitettu alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille
 • siirtohaussa (erillishaku), joka on tarkoitettu Turun yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tutkinto-opintoja suorittaneille.
Hakijoilta edellytetään opintoja, jotka tulee olla suoritettuna siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta haetaan. Vaadittavat opinnot vaihtelevat hakukohteittain. Tiedot kaikista hakumahdollisuuksista löytyvät Turun yliopiston Opiskelu > Hakeminen ja opiskelijavalinta -sivuilta.
 
Esimerkiksi seuraavissa hauissa edellytettäviä opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa:
 • humanistinen tiedekunta: haku maisteriopintoihin
  • arkeologian ja historian perusopinnot, Suomen historian aineopinnot, yleisen historian aineopinnot
  • kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot
  • kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot (ks. valintaperusteet)
  • mediatutkimuksen perus- ja aineopinnot
 • kasvatustieteiden tiedekunta: haku kasvatustieteen maisterin tutkintoon, luokanopettajan koulutukseen, käsityön aineenopettajan koulutukseen
  • aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot
  • erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot
  • kasvatustieteen perus- ja aineopinnot
 • Turun kauppakorkeakoulu, Turku, Pori
  • hakumahdollisuuksia eri hakijaryhmille (mm. liiketalouden tradenomeille) useisiin aineisiin ja maisteriohjelmiin. Kysy opintoneuvojilta hakuihin sopivista opinnoista, joita voi suorittaa avoimessa yliopistossa.
 • yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: haku maisterin tutkintoon (sosiaalityö)
  • sosiaalitieteiden perusopinnot, sosiaalityön aineopinnot.
Hakuihin vaadittavia aineopintokokonaisuuksia voi suorittaa yliopistossa myös erillisopintoina. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden perusopintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa ja hakea sen jälkeen aineopintojen suoritusoikeutta erillisopintoina.
 
Kysy tarkemmat tiedot valintaperusteista, hakumenettelystä ym. tiedekuntien opintoneuvojilta.
Asiasana:
Tagit:
 

 Esimerkkejä hauista