in English
 
 
Tiedekuntakohtaisia ohjeita tutkintotavoitteisesti opiskeleville
Kun suunnittelet tutkintoon tähtäävien opintojen aloittamista avoimessa yliopistossa, kannattaa ensin tutustua ao. tiedekunnan tutkintoihin ja opetussuunnitelmiin (tutkintovaatimukset), jotta saat käsityksen tutkinnon suorittamiseen vaadittavista opinnoista.

Tiedot
 tutkinnoista - niiden rakenteesta ja laajuudesta kuten pakollisista ja valinnaisista opinnoista, aineyhdistelmistä jne. ovat tiedekuntien verkkosivuilla ja opinto-oppaissa. Linkit löydät oheisilta tiedekuntakohtaisilta sivulta, joille on lisäksikoottu
  • lyhyet esittelyt Turun yliopistossa suoritettavista perustutkinnoista ja tietoa niistä tutkintoihin sisältyvistä opinnoista, joita voi opiskella avoimessa yliopistossa
  • tietoa avoimen yliopiston opinnoista, jotka sopivat väylähakuun ja muihin erillishakuihin.
Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa yhteishaun tai erillishaun kautta, voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa suorittamasi oppiaineen tai koulutusohjelman opetussuunnitelmia vastaavat opintosuorituksesi osaksi tutkinto-opintojasi.
 
Esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettujen oppiaineen perusopintojen (25 op tai 26 op) jälkeen voi opiskelua yliopistossa jatkaa aineopinnoista.
 
Avoimen yliopiston perus- ja aineopinnot vastaavat pääaineen opintoja tai sivuaineopintoja. Sivuaineopinnot tulee yleensä täydentää tutkinto-opinnoissa pääaineopintoja vastaaviksi.

 

Asiasana:
Tagit: