in English
 
 
Tiedekuntakohtaisia ohjeita tutkintotavoitteisesti opiskeleville
Kun suunnittelet tutkintoon tähtäävien opintojen aloittamista avoimessa yliopistossa, kannattaa ensin tutustua tiedekuntien tutkintoihin ja niiden opetussuunnitelmiin (tutkintovaatimukset), jotta saat käsityksen tutkinnon suorittamiseen vaadittavista opinnoista. Tiedot tutkintojen rakenteista, laajuudesta ja sisällöistä kuten pakollisista ja valinnaisista opinnoista, aineyhdistelmistä jne. ovat tiedekuntien verkkosivuilla ja opinto-oppaissa. Linkit löydät oheisilta tiedekuntakohtaisilta sivulta, joille on koottu
  • lyhyet esittelyt Turun yliopistossa suoritettavista perustutkinnoista ja lisäksi tietoa niistä tutkintoihin kuuluvista opinnoista, joita voi opiskella avoimessa yliopistossa
  • tietoa avoimessa yliopistossa suoritettavista opinnoista, jotka sopivat avoimen yliopiston väylähakuun ja muihin erillishakuihin.
Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa yhteishaun tai erillishaun kautta, voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa suorittamasi oppiaineen tai koulutusohjelman opetussuunnitelmia vastaavat opintosuorituksesi osaksi tutkinto-opintojasi.
 
Esimerkiksi avoimessa yliopistossa suoritettujen oppiaineen perusopintojen (25 op tai 26 op) jälkeen voi opiskelua yliopistossa jatkaa aineopinnoista.
 
Avoimen yliopiston perus- ja aineopinnot vastaavat pääaineen opintoja tai sivuaineopintoja. Sivuaineopinnot tulee yleensä täydentää tutkinto-opinnoissa pääaineopintoja vastaaviksi.

 

Asiasana:
Tagit: