in English
 
 
Tavoitteena tutkinto Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa

Perustutkinnot humanistisessa tiedekunnassa

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on noin 30 oppiainetta. Ne kuuluvat historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen oppiaineisiin sekä kieli- ja käännöstieteiden tutkimuksen oppiaineisiin.
 
Tiedekunnassa suoritettava alempi korkeakoulututkinto on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) ja sen laajuus on 180 opintopistettä. Tutkintoon sisältyvät
  • pääaineen perusopinnot (vähintään 25 op) ja aineopinnot (vähintään 45 op, sisältäen kandidaatintutkielman)
  • sivuaineopintoja (vähintään 25 op eli jonkin aineen perusopinnot)
  • kieli- ja viestintäopinnot (15 op)
  • muita opintoja kuten sivuaineiden opintokokonaisuuksia.
Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op. Siihen sisältyy
  • pääaineen syventävät opinnot (80 op, sisältäen pro gradu -tutkielman)
  • muita opintoja (vähintään 40 op).
Opiskelu humanistisessa tiedekunnassa on suhteellisen vapaata, ja useilla aloilla opiskelijat voivat rakentaa tutkintonsa ja aineyhdistelmänsä pitkälti oman kiinnostuksensa mukaan. Tiedekunnassa on myös aloja, joissa opinnot ovat tiukemmin säädeltyjä, esim. käännöstieteet ja aineenopettajien koulutus. Katso tarkemmat tiedot tiedekunnan opinto-oppaasta.

Mitä tutkintoon sisältyviä opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

Humanistisen tiedekunnan opintojen tarjonta avoimessa yliopistossa vaihtelee jonkin verran vuosittain. Suurin osa opinnoista on pääaineena opiskeltavien oppiaineiden opintokokonaisuuksia ja -jaksoja. Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös tutkintoihin liitettävissä olevia sivuaineopintoja: luova kirjoittaminen, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuurituotannon suunnittelu, museologia.
 
Avoimessa yliopistossa voi suorittaa kaikki HuK-tutkintoon kuuluvat pakolliset kieli ja viestintäopinnot (15 op), ks. avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnot.
 
Lisäksi avoimessa yliopistossa voi opiskella monia muiden tiedekuntien opintoja, jotka sopivat sivuaineiksi humanistisen tiedekunnan tutkintoihin.

Opiskelijaksi Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan

Opiskelijavalinta humanistiseen tiedekuntaan tehdään
Asiasana:
Tagit: