in English
 
 
Tavoitteena tutkinto Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa

​Perustutkinnot kasvatustieteiden tiedekunnassa

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa suoritettavia perustutkintoja ovat kasvatustieteen kandidaatin (KK) ja kasvatustieteen maisterin (KM) tutkinnot, jotka voidaan saavuttaa suorittamalla jokin seuraavista koulutuksista:
 
Kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot: 
 • kasvatustieteen koulutus, pääaineena kasvatustiede
 • aikuiskasvatustieteen koulutus, pääaineena aikuiskasvatustiede
 • erityispedagogiikan koulutus (osalle erityisopettajakoulutus), pääaineena erityispedagogiikka
 • luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede
 • käsityön (tekninen työ) aineenopettajan koulutus, pääaineena käsityökasvatus 
Kasvatustieteen kandidaatin (180 op) tutkinto:
 • lastentarhanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede (tutkinto antaa kelpoisuuden toimia lastentarhanopettajana ja esiopetuksen opettajana) 
Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opinnot koostuvat pääaineen perus- ja aineopinnoista, sivuaineopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, ammatillisista opinnoista ja/tai harjoittelusta. Pakollisia sivuaineita ei ole, vaan opiskelija saa valita itse, mistä oppiaineista hän suorittaa sivuaineet tutkintoonsa/tutkintoihinsa. Sivuaineet voi valita oman tiedekunnan ja Turun yliopiston muiden tiedekuntien tarjonnasta. Kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoon on sisällytettävä yhdet jonkin muun tiedekunnan oppiaineen sivuaineopinnot.
 
Kasvatustieteen maisterin tutkinnon opinnot koostuvat pääaineen syventävistä opinnoista, kieliopinnoista, sivuaineopinnoista ja/tai opettajan pedagogisista opinnoista. Päätoimisesti opiskellen kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa ja maisterin tutkinto kahdessa vuodessa.
 
Tarkemmat tiedot oppiaineista, tutkinnoista ja niiden antamista valmiuksista löytyvät oheiselta tiedekunnan sivulta. Koulutusten opetussuunnitelmiin voi tutustua tiedekunnan opinto-oppaan avulla. 

Mitä tutkintoon sisältyviä opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

Avoimessa  yliopistossa voi opiskella aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen koulutuksiin sisältyvät
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • erityispedagogiikan perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op
 • Tilastolliset perustaidot 6 op
Avoimessa yliopistossa voi suorittaa myös tutkintoon sisältyvät pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (11 op) sekä sivuaineiksi sopivia opintoja esim. psykologian perus- ja aineopinnot ja sosiaalitieteiden perusopinnot.
 
Avoimessa yliopistossa suoritettavat kasvatustieteen perus- ja aineopinnot sekä sivuaineopinnot voi liittää osaksi luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutuksia.

Seuraavat avoimessa yliopistossa järjestettävät opinnot ovat luokanopettajakoulutukseen sisältyviä:
 • alkukasvatuksen perusopinnot 25 op

Tutustu opintotarjontaan: kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Opiskelijaksi Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan

Opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan voi hakea eri hakijaryhmissä
Asiasana:
Tagit: