in English
 
 
Tavoitteena tutkinto lääketieteellisessä tiedekunnassa

Perustutkinnot lääketieteellisessä tiedekunnassa

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa lääketieteen lisensiaatin (LL), hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL), terveystieteiden maisterin (TtM) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnon. Katso tarkempia tietoja tiedekunnan sivuilta.
 
Terveystieteiden perustutkintona suoritetaan terveystieteiden kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto, TtK, vähimmäislaajuus 180 op) ja terveystieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto, TtM,  vähimmäislaajuus 120 op). Pääaineena tutkinnoissa on hoitotiede. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat terveystieteiden opettajankoulutus sekä hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutus. Lue lisää hoitotieteen laitoksen Terveystieteiden perustutkinnot -sivulta.

Mitä tutkintoihin sisältyviä opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

Avoimessa yliopistossa voi opiskella lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoihin sisällytettäviä opintojaksoja ja TtK-/TtM-tutkintoon kuuluvat hoitotieteen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Hoitotieteen aineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat vähintään hyvin tiedoin suoritetut hoitotieteen perusopinnot tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (amk) suorittaneet voivat aloittaa opinnot suoraan aineopinnoista, sillä hoitotieteen perusopinnot katsotaan sisältyvän amk-tutkintoon. Tutustu lääketieteellisten opintojen tarjontaan avoimessa yliopistossa.
 
Terveystieteiden opettajankoulutuksen suuntautumisvaihtoehdossa sivuaineena on joko kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op). Nämä opinnot ovat suoritettavissa avoimessa yliopistossa.

Opiskelijaksi Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan TtM-tutkintoon

Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon.
Asiasana:
Tagit: