in English
 
 
Tavoitteena tutkinto Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa

​Perustutkinnot luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on 11 kandidaatin ja 24 maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa koulutusta. Tutustu koulutustarjontaan tiedekunnan sivuilla.

Mitä tutkintoihin kuuluvia opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

Tutkinto-opintoihin tähtäävien on syytä perehtyä etukäteen tiedekunnan tutkinto-ohjelmiin ja niiden opetussuunnitelmiin (tutkintovaatimukset), joissa kuvataan, mitä opintoja tutkintoon tulee suorittaa.
 
Avoimessa yliopistossa voi suorittaa mm. seuraavat tiedekunnan opetussuunnitelmia vastaavat opinnot
  • maantieteen perusopinnot 25 op
  • ympäristötieteen perusopinnot 25 op
  • tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op.

Lisäksi tarjolla on opintojaksoja mm. biokemian, biologian perusopinnoista, fysiikasta, geologiasta, kemiasta ja tähtitieteestä.

Tutustu tiedekunnan opintojen tarjontaan avoimen yliopistossa.. Katso lisätietoja myös tutkintoihin sopivista avoimen yliopiston kieli- ja viestintäopinnoista.

Opiskelijaksi Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan

Opiskelijaksi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan voi hakea yhteishaussa (kandidaatin ja maisterin tutkintoon), tietyissä aineissa myös avoimen yliopiston väylähaun tai muiden hakumahdollisuuksien kautta.

Ympäristötieteen koulutusohjelmassa opinnot johtavat alempaan korkeakoulututkintoon (LuK, 180 op). Siihen sisältyvät ympäristötieteen perus- ja aineopinnot, sivuaineiden opintoja, kieliopintoja ja muita opintoja. LuK-tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan esim. hakemalla Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston maisteriohjelmiin

Asiasana:
Tagit: