in English
 
 
Tavoitteena tutkinto Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Perustutkinnot oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnan tutkintorakenne on kaksiportainen: ensin suoritetaan oikeusnotaarin tutkinto (ON) ja sen jälkeen oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM). ON-tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, ja siihen johtavan koulutuksen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 3 vuodessa. OTM-tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä, ja sen voi suorittaa 2 vuodessa.
 
ON- että OTM-tutkintoa varten opiskellaan pääasiassa Suomessa voimassa olevaa oikeusjärjestystä. Koulutus jakautuu kolmeen opintotyyppiin, perus-, aine- ja syventäviin opintoihin, minkä lisäksi koulutukseen kuuluu kieliopintoja. Oikeusnotaariksi valmistuva perehtyy oikeudenalojen perusteiden kautta Suomen oikeusjärjestelmän sisältöön. Valinnaisuus lisääntyy opintojen edistyessä. Oikeustieteen maisterin tutkinnossa opiskelija voi valitsemillaan opintojaksoilla erikoistua haluamilleen oikeudenaloille.

Mitä tutkintoon sisältyviä opintoja voi suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

Opiskelijaksi Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan

Avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneet voivat hakea opiskelijaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan yhteishaun ja avoimen yliopiston väylän kautta.
Asiasana:
Tagit: