in English
 
 
Valmiuksia yliopiston valintakokeisiin

Tutustu yliopiston oppiaineisiin ja opiskele tutkintoihin kuuluvia opintoja

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja. Voit tutustua oppiaineisiin oman valintasi mukaan ja samalla varmistua alan kiinnostavuudesta. Jos saat opiskeluoikeuden yliopistossa, voit liittää suorittamasi opinnot osaksi tutkinto-opintoja.
Opinnoissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun. Opit tarkastelemaan asiayhteyksiä ja hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia sekä omaksumaan ja soveltamaan alan tietoa. Opetuksen yhteydessä voit esittää itseäsi askarruttavia kysymyksiä opettajille ja tuutoreille.

Osa Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa järjestettävästä opetuksesta on ns. integroitua opetusta. Se tarkoittaa, että avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen kuin tutkinto-opiskelijat. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Monimuoto- ja verkko-opinnoissa on erilaisia opiskelutapoja kuin tutkinto-opinnoissa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Kehitä opiskelu- ja vastaustekniikkaasi

Avoimessa yliopistossa tulevat tutuiksi korkeakoulutasoisissa opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot. Opintoihin kuuluu tieteellisen kirjallisuuden lukemista ja tenttimistä sekä oppiaineesta riippuen myös esseiden ja muiden kirjallisten tehtävien tekemistä.

Opintosuorituksia tehdessäsi opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja. Saat tarvitessasi henkilökohtaista neuvontaa opiskelutaitojesi kehittämiseen ja opintosuoritusten tekemiseen.

Hakeminen Turun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi

Avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneet voivat hakea yliopistoon osallistumalla yhteishakuun kandidaatin ja maisterintutkintoihin, mikäli täyttävät hakijoilta vaadittavat edellykset (mm. yleinen korkeakoulukelpoisuus). Tietoja hakemisesta ja valintaperusteista saa yliopiston Opiskelijaksi-sivuilta.

Tiettyihin hakukohteisiin voi hakea valintakokeen sijasta erillishaussa ns. avoimen yliopiston väylän kautta. 
 
Asiasana:
Tagit: