in English
 
 
Avoimen yliopiston opinnot henkilöstökoulutuksena

 

Avoimen yliopiston opintojen vahvuuksia henkilöstökoulutuksena

Korkea laatu

Avoimen yliopiston opinnot ovat Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia, ja opetus vastaa yliopiston perustutkinto-opiskelijoille annettavaa opetusta. Opettajina toimivat yliopiston omat opettajat ja tiedekuntien hyväksymät muut asiantuntijat.

Avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset on mahdollista sisällyttää tutkintoon, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi esimerkiksi avoimen yliopiston väylän tai muun erillisvalinnan kautta.

Monipuolinen opintotarjonta

Turun yliopisto on maamme kolmanneksi suurin yliopisto - se tarjoaa monialaista osaamista suomalaisen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Avoin yliopisto tarjoaa opintoja kaikista tiedekunnista, joten opintoja löytyy hyvinkin erilaisten ammattialojen osaamistarpeisiin.

Opintoja on mahdollista suorittaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti - joko laajempina kokonaisuuksina tai yksittäisinä "täsmäkursseina".

Edullinen hinta

Turun yliopiston itse järjestämissä avoimen yliopiston opinnoissa opintomaksu on enintään 15 €/ opintopiste.

Avoimen yliopiston opinnot toteutetaan yliopistojen valtiolta saamalla perusrahoituksella, minkä vuoksi ne ovat hinnaltaan säädeltyjä ja siten varsin edullisia verrattuna moniin muihin henkilöstön koulutusmahdollisuuksiin.

Opintojen joustava toteutus

Avoimen yliopiston opinnot toteutetaan pääsääntöisesti siten, että opiskelu on mahdollista työn ohella. Opetusta järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin sekä ajan ja paikan suhteen joustavina verkko-opintoina. Osa opinnoista järjestetään Turun yliopiston tutkinto-opetukseen integroituna päiväopetuksena.
 
Opintojen pedagogiikassa pyritään huomioimaan ja hyödyntämään aikuisopiskelijan elämänkokemusta ja ammatillista osaamista. Opintojen suoritustapoja on pyritty kytkemään työelämän kontekstiin, esimerkiksi kehittämistehtävien tai pienimuotoisten tutkielmien muodossa.

Osallistuminen opintoihin henkilökoulutuksena

Avoimen yliopiston opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoihin ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti ja omaehtoisesti. Mikäli organisaatiossa on riittävän suuri ryhmä opintoihin osallistuvia, on mahdollista perustaa myös oma organisaatiokohtainen opintoryhmä.  
 
Työnantajan kanssa sovitun henkilöstökoulutuksen ollessa kyseessä voimme laskuttaa opiskelijan opintomaksun suoraan työnantajalta. Opintoihin ilmoittautujan tulee sopia koulutussihteerin kanssa laskutustavasta etukäteen. Turun yliopisto alkaa periä 1.7.2016 alkaen 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.
 
Asiasana:
Tagit:

​Tutustu opintotarjontaan:

Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta löytyy esimerkkejä eri aloille sopivista opinnoista. 

Koko opintotarjonta ja oppiaineiden esittelyt