in English
 
 
Osaamista työelämään avoimesta yliopistosta

Avoin yliopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman yliopistollisia opintoja henkilöstönne osaamistarpeisiin. Tarjoamme työnantajalle kumppanuutta henkilöstön osaamisen suunnitelmallisessa kehittämisessä.

Avoimen yliopisto opinnot soveltuvat hyvin omaehtoiseksi henkilöstökoulutukseksi korkean laadun, monipuolisen tarjonnan, edullisen hinnan ja joustavan toteutuksen vuoksi. Työnantaja voi tukea opiskelua mm. ajankäytön ja opintomaksujen osalta.

Työelämän ammattilaiset voivat päivittää, laajentaa ja syventää osaamistaan yliopistollisten opintojen avulla. Opinnot voivat olla vastaus korkeakoulutetun asiantuntijan ydinosaamisen päivittämiseen tai uudenlaisen, yhteistyösuhteiden ja vastuiden kannalta tärkeän lisäosaamisen hankkimiseen.

Yliopistollisten opintojen avulla on mahdollista hankkia omiin käytännön työtehtäviin

  • uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä
  • teoreettista viitekehystä
  • uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Opinnot kehittävät myös yleisiä työelämätaitoja kuten

  • kriittisen ajattelun taitoja
  • tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitoja
  • kirjallista ja suullista ilmaisua.

Lisäksi

  • opinnot vahvistavat työntekijän kehittämisvalmiutta ja -osaamista sekä ammatillista identiteettiä
  • opiskelu mahdollistaa organisaation sisäiseen urakehityksen ja selkiyttää työntekijän työuran suunnittelunäkymiä
  • opiskelu heterogeenisessä opintoryhmässä avaa mahdollisuuksia ammatillisten verkostojen laajentamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen yli organisaatio- ja toimialarajojen.
Avoimen yliopiston opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnoista kiinnostuneet voivat halutessaan varmistaa riittävän lähtötason opintoneuvojamme kanssa keskustellen. Opintoneuvoja ja oppiaineiden suunnittelijat auttavat myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa, jotta tavoitteet hahmottuvat realistisesti ja opinnot etenevät toivotulla tavalla.
 
Tutustu avoimen yliopiston monipuoliseen opintotarjontaan - ota yhteyttä ja kysy lisää!
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot