in English
 
 
Opintotarjonta ja ilmoittautuminen opetusyhteistyöhön

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille

Oppilaitokset voivat valita opetustarjontaansa monipuolisen valikoiman Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja:

Esite sisältää kuvaukset opinnoista, joita tarjoamme oppilaitosten järjestettäväksi. Oppilaitokset voivat esittää myös omia toiveitaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä Turun yliopiston oppiaineista. 

Lisäksi esitteessä kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa opetusta. Opintoja voi järjestää lähiopetuksena ja monimuoto-opintoina, joihin voi sisältyä erilaisia lähi- ja etäopetuksen muotoja kuten yliopiston opettajien luentoja kontaktiopetuksena tai verkkovälitteisesti, tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä oppilaitoksessa tai verkossa. Opetusmuotoja voidaan räätälöidä oppilaitosten tarpeiden mukaan.

Painettu esite postitetaan vuosittain marraskuussa kansalais- ja työväenopistoille, kansanopistoille, kesäyliopistoille ja muille aikuisoppilaitoksille.

Ilmoittautuminen opetusyhteistyöhön

Ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen:

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä oppilaitokseen ja aloittavat opetusyhteistyötä koskevat järjestelyt. Monimuoto-opintojen järjestämisoikeus voidaan yleensä myöntää kaikille ilmoittautuneille oppilaitoksille. Lähiopetuksen järjestämismahdollisuuksista avoimen yliopiston suunnittelijat sopivat aina tapauskohtaisesti yliopiston oppiaineen ja oppilaitoksen kanssa.
 
Huom! Opetuksen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.
Asiasana:
Tagit: