in English
 
 
Opintotarjonta ja ilmoittautuminen opetusyhteistyöhön

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksille lukuvuodeksi 2019 - 2020

Oppilaitokset voivat valita opetustarjontaansa monipuolisen valikoiman Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja.

Opintoja järjestetään lähiopetuksena tai monimuoto-opintoina, joihin sisältyy oppiaineesta riippuen erilaisia lähi- ja etäopetuksen muotoja kuten yliopiston opettajien luentoja kontaktiopetuksena tai verkkovälitteisesti, tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä oppilaitoksessa tai verkossa. Opetusmuotoja voidaan räätälöidä oppilaitosten tarpeiden mukaan.

Tiedot toteutustavoista, aikatauluista, kustannuksista ym. ovat opintojen esittelysivuilla:

Humanistiset opinnot

Kasvatustieteelliset opinnot

Kauppatieteelliset opinnot

Luonnontieteelliset opinnot

Lääke- ja terveystieteelliset opinnot

Oikeustieteelliset opinnot

  • Johdatus oikeustieteeseen 2 op
  • Oikeudenalojen aineopintojen opintojaksoja: Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöokeus 7 op

Yhteiskuntatieteelliset opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

  • English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS
  • Puheviestintä: Puheviestinnän perusteet 2 op
  • Ruotsi: Inledning till juridisk svenska 2 op, Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op
  • Suomi: Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op

Oppilaitokset voivat esittää myös omia toiveitaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä Turun yliopiston oppiaineista. 

Ilmoittautuminen opetusyhteistyöhön

Ilmoittautumiset opintojen järjestämiseen 31.12.2018 mennessä:

Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen oppiaineiden suunnittelijat ottavat yhteyttä oppilaitokseen ja aloittavat opetusyhteistyötä koskevat järjestelyt. Monimuoto-opintojen järjestämisoikeus voidaan yleensä myöntää kaikille ilmoittautuneille oppilaitoksille. Lähiopetuksen järjestämismahdollisuuksista avoimen yliopiston suunnittelijat sopivat aina tapauskohtaisesti yliopiston oppiaineen ja oppilaitoksen kanssa.
 
Opetuksen järjestämismahdollisuuksista voi tiedustella oppiaineiden suunnittelijoilta ympäri vuoden.
Asiasana:
Tagit: