in English
 
 
Yhteystiedot ja henkilökunta
Avoimen yliopiston toimisto sijaitsee ICT-Cityn B-portaassa, 6. krs.
Osa suunnittelijoista työskentelee tiedekuntien tiloissa yliopiston kampuksella.
Kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste toimii Turun kauppakorkeakoulun tiloissa, ks. yhteystiedot alla.

Avoimen yliopiston toimisto on suljettu 3.7. - 4.8.2017.

AVOIMEN YLIOPISTON TOIMISTO

ICT-City, Joukahaisenkatu 3 - 5, B-porras, 6. krs
avoinna ma - pe klo 9.30 - 14.30 
sähköposti avoin@utu.fi
henkilökunnan sähköposti etunimi.sukunimi@utu.fi

YLEISHALLINTO

Varja Mervi, osastopäällikkö, puh. 040 701 4600
Hakanurmi Satu, opetuksen kehittämispäällikkö, puh. 040 531 8079
Lehtonen Anitta, koordinaattori (viestintä), puh. 040 566 9235
Pohjanen Lauri, suunnittelija, puh. 040 182 0876
Saartenoja Marjaana, palvelupäällikkö, puh. 050 307 1678

OPINTONEUVONTA

Yleinen opintoneuvonta: Seppo Piiparinen, opo-avoin@utu.fi, puh. 040 867 6746
Oppiainekohtainen opintoneuvonta mm. opintojen sisältö ja suoritustavat, opetusohjelmat ja aikataulut: oppiaineen suunnittelija, yhteystiedot alla,
Huom! myös kauppakorkeakoulun opintoneuvonta
Opiskelijapalvelut mm. ilmoittautuminen opintoihin, maksut, todistukset: oppiaineen opintosihteeri, yhteystiedot alla.

Lisätietoja avoimen yliopiston opintoneuvonnasta.

HUMANISTISET OPINNOT

arkeologia, historia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia
Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458, Historicum, 1. krs huone 106
Koivisto Hanne, lehtori, puh. 02 333 6202, hankoivi[at]utu.fi
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066

Asklepios-ohjelma
Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458, Historicum, 1. krs huone 106
Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696

kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, museologia, uskontotiede
Salakka Matti, suunnittelija, puh. 040 542 1738, Sirkkala, Kommendatin talo, huone 106
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066
Renvall Elina, opintosihteeri, puh. 050 312 0512 (mediatutkimus)

kreikkalainen filologia, latinalainen filologia, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, taidehistoria, viron kieli ja kulttuuri
Hallikainen Eeva, suunnittelija, puh. 050 563 8479, Historicum, 1. krs huone 106
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472 (kr. filologia, lat. filologia)
Renvall Elina, opintosihteeri, puh. 050 312 0512

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opinnot (Porin yliopistokeskus): digitaalinen kulttuuri, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuurituotannon suunnittelu, maisemantutkimus, museologia
Salakka Matti, suunnittelija, puh. 040 542 1738, Sirkkala, Kommendatin talo, huone 106
Renvall Elina, opintosihteeri, puh. 050 312 0512

KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot, Tilastolliset perustaidot
Siltari Eija, suunnittelija, puh. 050 310 5424, Publicum, 4. krs huone 415
Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391

erityispedagogiikka
Massinen Hannele, suunnittelija, puh. 050 591 7072, Publicum, 4. krs huone 415
Härkönen Ritva, opintosihteeri, puh. 050 312 2160

kasvatustiede
Siltari Eija, suunnittelija, puh. 050 310 5424 (perusopinnot), Publicum, 4. krs huone 415
Paavilainen Seija, opintosihteeri, puh. 050 311 1464, tavattavissa ti - to (perusopinnot)
Massinen Hannele, suunnittelija, puh. 050 591 7072 (aineopinnot), Publicum, 4. krs huone 415
Härkönen Ritva, opintosihteeri, puh. 050 312 2160 (aineopinnot)

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746
Renvall Elina, opintosihteeri, puh. 050 312 0512

LÄÄKE- JA TERVEYSTIETEELLISET OPINNOT

gerontologia, hoitotiede, lääketiede
Hoffren Johanna, suunnittelija, puh. 050 312 2204, Medisiina, 7. krs huone C713d, 26.6. asti
Kivistö Katja, suunnittelija, puh. 050 312 2204 , 27.6. alkaen
Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT

astrobiologia, biokemia, biologia, fysiikka, geologia, kemia, maantiede, tietojenkäsittelytieteet, tietotekniikka, tähtitiede, ympäristötiede
Nyholm Lotta, suunnittelija, puh. 050 312 0939, Quantum, 2. krs huone 246
Immonen Maija, opintosihteeri, puh. 050 312 0850
Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696 (tietojenkäsittelytieteet, tietotekniikka)

tilastotiede
Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Varpe Jaana, suunnittelija, puh. 0400 521 990, Publicum, 1. krs huone 145
Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0428

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

Opinnot Turussa, kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste
Turun kauppakorkeakoulu, Opintotoimisto, Rehtorinpellonkatu 3
avoinna ma, ke ja to klo 12 - 14

opintoneuvonta: tseavoin@utu.fi
Brunnsberg Merja, koulutuspäällikkö, puh. 050 549 9308
Iso-Ilomäki Elina, opintosihteeri, puh. 050 460 4952

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot, Introduction to Innovation and Business -course, Projektijohtaminen
Stening Mia, suunnittelija, puh. 050 311 0672
Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön avoin yliopisto-opetus
Porin yliopistokeskus, yksikön verkkosivut
opintoneuvonta: tse-avoinpori@utu.fi
Stening Mia
, suunnittelija, puh. 050 311 0672
Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391

YHTEISKUNTATIETEELLISET OPINNOT
 
East Asian Studies, poliittinen historia, valtio-oppi
Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472 (East Asian Studies)
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066 (pol. historia, valtio-oppi)
 
filosofia, psykologia, sosiaalityö
Ylinen Mikko, suunnittelija, puh. 050 310 5093, Publicum, 2. krs huone 243
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472
Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0428 (sosiaalityö)

monikulttuurisuus
Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458, Historicum, 1. krs huone 106
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066

sosiaalitieteet
Varpe Jaana, suunnittelija, puh. 0400 521 990, Publicum, 1. krs huone 145
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066
Asiasana:
Tagit:

Avoin yliopisto-opetus on osa Turun yliopiston yliopistopalveluiden koulutuksen toimialaa.
 

 Postiosoite

 

Avoin yliopisto
20014 TURUN YLIOPISTO


 

 Kartta