in English
 
 
Yhteystiedot ja henkilökunta
Avoimen yliopiston toimisto sijaitsee ICT-Cityssa. Useimmat suunnittelijoista työskentelevät tiedekuntien tiloissa yliopiston kampuksella. Kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen (opinnot Turussa) palvelupiste on kauppakorkeakoulun tiloissa, ks. yhteystiedot alla.


AVOIMEN YLIOPISTON TOIMISTO
ICT-City, Joukahaisenkatu 3 - 5, B-porras, 6. krs
avoinna ma - pe klo 9.30 - 14.30
sähköposti avoin@utu.fi
henkilökunnan sähköposti etunimi.sukunimi@utu.fi

YLEISHALLINTO

Varja Mervi, osastopäällikkö, puh. 040 701 4600
Hakanurmi Satu, opetuksen kehittämispäällikkö, puh. 040 531 8079
Lehtonen Anitta, koordinaattori (viestintä), puh. 040 566 9235
Pohjanen Lauri, suunnittelija, puh. 040 182 0876
Saartenoja Marjaana, palvelupäällikkö, puh. 050 307 1678

OPINTONEUVONTA JA OPISKELIJAPALVELUT (ks. lisätietoja palveluista)

Yleinen opintoneuvonta: Seppo Piiparinen, opo-avoin@utu.fi, puh. 040 867 6746
Oppiainekohtainen opintoneuvonta mm. opintojen sisältö ja suoritustavat, aikataulut: lisätietoja antaa oppiaineen suunnittelija.
Opiskelijapalvelut mm. Avoimen yliopiston Nettiopsun käyttö ja ilmoittautuminen opintoihin, maksut, todistukset, suoritusotteet: lisätietoja antaa opintosihteeri.

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

arkeologia, historia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia
Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458, Historicum, 1. krs huone 106
Koivisto Hanne, lehtori, puh. 050 328 5615, hankoivi[at]utu.fi
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066

Asklepios-ohjelma
Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458, Historicum, 1. krs huone 106
Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696

kotimainen kirjallisuus, luova kirjoittaminen, mediatutkimus, museologia, musiikkitiede, uskontotiede
Salakka Matti, suunnittelija, puh. 040 542 1738, Sirkkala, Minerva, 2. krs, huone E229
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066 (kotim. kirjallisuus, luova kirjoittaminen, uskontotiede)
Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512 (mediatutkimus, museologia, musiikkitiede)

kreikkalainen filologia, latinalainen filologia, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, taidehistoria
Hallikainen Eeva, suunnittelija, puh. 050 563 8479, Sirkkala, Minerva, 2. krs, huone E229
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472 (kr. filologia, lat. filologia)
Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512 (suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, taidehistoria)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opinnot (Porin yliopistokeskus): digitaalinen kulttuuri, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuurituotannon suunnittelu, maisemantutkimus, museologia
Salakka Matti, suunnittelija, puh. 040 542 1738, Sirkkala, Minerva, 2. krs, huone E229
Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

aikuiskasvatustiede, alkukasvatus, kasvatustieteen perusopinnot, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot, Tilastolliset perustaidot
Siltari Eija, suunnittelija, puh. 050 310 5424, Publicum, 4. krs huone 415
Paavilainen Seija, opintosihteeri, työstä vapaalla 13.4.2018 alkaen
Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391

erityispedagogiikka, kasvatustieteen aineopinnot
Massinen Hannele, suunnittelija, puh. 050 591 7072, Publicum, 4. krs huone 415
Härkönen Ritva, opintosihteeri, puh. 050 312 2160

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746
Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh. 050 312 0512

LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNNAN OPINNOT

astrobiologia, biokemia, biologia, fysiikka, geologia, kemia, maantiede, tietojenkäsittelytieteet, tietotekniikka, tähtitiede, ympäristötiede
Nyholm Lotta, suunnittelija, puh. 050 312 0939, Natura, 4. krs huone 413
Immonen Maija, opintosihteeri, puh. 050 312 0850
Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696 (tietojenkäsittelytieteet, tietotekniikka)

tilastotiede
Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

gerontologia, hoitotiede, lääketiede
Kivistö Katja, suunnittelija, puh. 050 465 8853, kamkiv@utu.fi, Medisiina, 7. krs, huone C713d
Lainio Heli, opintosihteeri, puh. 050 310 5696

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT

Varpe Jaana, suunnittelija, puh. 0400 521 990, Publicum, 1. krs huone 111
Oksanen Minna, opintosihteeri, puh. 050 312 0428

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN OPINNOT

Opinnot Turussa:
Avoimen yliopisto-opetuksen palvelupiste
Turun kauppakorkeakoulu, Opintotoimisto, Rehtorinpellonkatu 3
avoinna ma - to klo 12 - 14
opintoneuvonta: tseavoin@utu.fi
Brunnsberg Merja, koulutuspäällikkö, puh. 050 549 9308
Iso-Ilomäki Elina, opintosihteeri, puh. 050 460 4952

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot, Introduction to Innovation and Business, Projektijohtaminen
Stening Mia, suunnittelija, puh. 050 311 0672
Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön avoin yliopisto-opetus
Porin yliopistokeskus, yksikön verkkosivut
opintoneuvonta: tse-avoinpori@utu.fi
Stening Mia
, suunnittelija, puh. 050 311 0672
Ylikorpi Mirja, opintosihteeri, puh. 050 310 4391

YHTEISKUNTATIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPINNOT
 
East Asian Studies, poliittinen historia, valtio-oppi
Piiparinen Seppo, suunnittelija, puh. 040 867 6746
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472 (East Asian Studies)
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066 (pol. historia, valtio-oppi)
 
filosofia, psykologia, sosiaalityö
Ylinen Mikko, suunnittelija, puh. 050 310 5093, Publicum, 1. krs huone 111
Grönros Marjo, opintosihteeri, puh. 050 311 0472
Kyöstiö Sari, opintosihteeri, puh.  050 312 0512 (sosiaalityö)

monikulttuurisuus
Mäkinen Katriina, suunnittelija, puh. 040 595 9458, Historicum, 1. krs huone 106
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066

sosiaalitieteet
Varpe Jaana, suunnittelija, puh. 0400 521 990, Publicum, 1. krs huone 111
Hurula Sari, opintosihteeri, puh. 050 310 6066
Asiasana:
Tagit:

Avoin yliopisto-opetus on osa
Turun yliopiston yliopistopalveluiden
koulutuksen toimialaa
.
 

 Postiosoite

 

Avoin yliopisto
20014 TURUN YLIOPISTO


 

 Kartta