in English
 
 
Pollenövervakning i Finland
Finland har ett nätverk med nio mätstationer där man under pollensäsongen övervakar pollen- och svampsporhalten i luften. Pollenmätningen vid Åbo mätstation sker året runt. En del mätstationer analyserar pollenbanden själv, men resultaten skickas till aerobiologiska enheten i Åbo för den nationella rapporteringen. Även om rapporten vanligen endast nämner pollenmängderna för växtallergener, identifieras även pollen för andra växter på banden. Bland svamparna räknas endast sporhalterna av mögelsvamparna Alternaria och Cladosporium.

. Partiklarna i luften fastnar på apparatens klibbiga insamlingsband. Bandet är fäst i en klockförsedd skiva som roterar 2 mm i timmen. Partikelmängden i luften kan därmed fastställas på insamlingsbandet med 2 timmars noggrannhet. Pollenpartiklarna identifieras utifrån mikroskopiska kännetecken, och i analysen används Mäkinens (1981) stratifierade slumpmässiga urval.
Asiasana:
Tagit: