in English
 
 
Otso Suominen

Vastuualueet

 • yksikön esimies
 • tutkimus ja tutkimusyhteistyö
 • talousvastuu ja yhteistyösopimukset
 • kansainvälinen yhteistyö (Scannet, LTSER, INTERACT)
 • aseman esittelyt
 • viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus
 • opetustehtävät
 • harjoittelijoiden ohjaus

Tutkimusaiheet

 • Hirvieläinten rooli metsäekosysteemien muokkaajana
 • Kasvinsyöjien ja ympäristömuutosten vaikutus subarktisessa  ekosysteemissä
 • Maakotiloyhteisön koostumukseen vaikuttavat tekijät

Uusimmat julkaisut

 • Suominen, O. 2014: Outreach and marketing 8.1.1 Kevo Subarctic Research Station. – In: Topp-Jørgensen, E. et al. (eds.), INTERACT 2014. INTERACT Management planning for arctic and northern alpine research stations – Examples of good practices. DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, Denmark. Printed in Denmark. pp. 182-184.
 • Suominen, O. Staff 3.1 Kevo Subarctic Research Station, Finland. – In: Topp-Jørgensen, E. et al. (eds.), INTERACT 2014. INTERACT Management planning for arctic and northern alpine research stations – Examples of good practices. DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, Denmark. Printed in Denmark. pp. 57-58.

 • Persson, I.-L.; Julkunen-Tättö, R.; Bergström, R.; Wallgren, M.; Suominen, O. & Danell, K. 2012: Simulated moose (Alces alces L.) browsing increases accumulation on secondary metabolites in bilberry (Vaccinium myrtillus L.) along gradients of habitat productivity and solar radiation. – Journal of Chemical Ecology: 38: 1225-1234.

 • Vesterlund, S.-R.; Suominen, O.; Bergström, R.; Danell, K. & Persson, I.-L. 2012: The impact of simulated moose densities on conifer aphids along a productivity gradient. – Ecography 35: 105-112.

 • Eeva, T.; Rainio, K. & Suominen, O. 2010: Effects of pollution on land snail abundance, size and diversity as resources for pied flycatcher, Ficedula hypoleuca. – Science of the Total Environment 408(19): 4165-4169.

 • Mathisen, K.M.; Buhtz, F.; Danell, K.; Bergström, R.; Skarpe, C.; Suominen, O. & Persson, I.-L. 2010: Moose density and habitat productivity affects reproduction, growth and species composition in field layer vegetation. – Journal of  Vegetation Science 21(4): 705-716.

 • Olofsson, J., Oksanen, L., Callaghan, T., Hulme, P.E., Oksanen, T. & Suominen, O. 2009: Herbivores inhibit climate driven shrub expansion on the tundra. – Global Change Biology 15(11): 2681-2693.

Asiasana:
Tagit:
Otso Suominen