in English
 
 
Kurssitoimintaa Seilissä

Tutkimuslaitoksen kesäisestä toiminnasta merkittävimmän osan muodostavat yliopistolliseen perus- ja jatko-opetukseen liittyvät kurssit, joille tutkimuslaitos tarjoaa mm. työskentelytiloja, tarvikkeita sekä Itämeren tutkimukseen ja Seilin historiaan liittyvää tietoutta.

Vuosien varrella opetusta Seilissä ovat järjestäneet useat Turun yliopiston laitokset ja koulutusohjelmat, esimerkiksi biologian, ympäristönsuojelun sekä maantieteen laitokset, terveyden biotieteiden koulutusohjelma, Informaatioteknologia, Baltic Sea Region Studies-ohjelma ja Avoin yliopisto.

Laitos järjestää ajoittain itse myös joitain kursseja, esimerkkeinä silakan iänmäärityskurssi ja kuvataidekurssit. Vuosittain laitoksen henkilökunta toimii opettajina biologian laitoksen murtovesiekologian kurssilla.

Myös muut kotimaiset korkeakoulut ovat järjestäneet opetusta Seilissä. Säännöllisiä vieraita ovat olleet mm. Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Kuvataideakatemia, Tampereen yliopisto ja Jyväskylän yliopisto.

Kansainvälisiä tutkija- ja opettajavieraita Saaristomeren tutkimuslaitoksella käy etupäässä Itämeren maista.

Viime vuosina myös useat kotimaiset taidekorkeakoulut ja ammattikorkeakoulujen taideaineet ovat pitäneet vuosittain kurssejaan ja työpajojaan Seilissä. Esimerkiksi ympäristötaide-, kuvataide-, valo- ja videokuvaus sekä musiikkiopetus pystyvät mainiosti hyödyntämään kenttäaseman inspiroivia puitteita. 

Lukio-opetuksen puolelta kursseja ovat järjestäneet mm. Turun Suomalainen Yhteiskoulu, Kaarinan Lukio, Paraisten lukio, Itämeri-kesälukioseura sekä Varsinais-Suomen koulujen leirikoulut.

Ohjeet kurssinvetäjille

​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: