in English
 
 
Seilin historiaa
Seilin historia sairaalasaarena alkoi jo v. 1619, jolloin kuningas Kustaa II Adolf määräsi, että Turun ulkopuolelta oli etsittävä saari, jonne voitaisiin rakentaa sairaala. Sinne tultaisiin sijoittamaan Turun silloisten hospitaalien leprapotilaat, mielisairaat ja muita kroonikoita. Valinnan kohdistuminen Seilin (Själön) saareen on ymmärrettävää, saarihan sijaitsi vilkkaan Turku - Tukholma laivareitin lähellä, sen suojassa oli vanhastaan käytetty ankkuripaikka ja lisäksi hautausmaaksi soveltuva hiekkaharju.
 
Spitaalisille tarkoitetut rakennukset sijoitettiin pääsaaren itäpuolelle, kapean salmen siitä erottamalle saarelle. Näistä puurakennuksista on enää näkyvissä kivijalkoja. Maankohoamisen ja hiekan kerrostumisen takia saari on nykyään maayhteydessä Seilin pääsaareen. Isonvihan aikana 1713-21 rakennukset rappeutuivat ja potilasmäärä pieneni aivan vähäiseksi. Vain pääsaaren rakennukset kunnostettiin.
 
Uusi, yhä olemassa oleva puukirkko rakennettiin entisen paikalle v. 1733. Isonvihan jälkeen Seiliin siirrettiin lähinnä mielisairaita, viimeinen spitaalipotilas kuoli v 1785.
Ensimmäinen nykyäänkin jäljellä olevista kivirakennuksista valmistui neliömäisen pihan itä- ja eteläpuolelle v. 1801-03. Pihan länsi- ja pohjoispuolella olleitten vanhojen puurakennusten tilalle rakennettiin 1851 Turun kaupunginarkkitehti P.J. Gyllichin piirtämät kivirakennukset. Näin valmistui saaristomiljöössä varsin harvinainen uusklassinen rakennuskokonaisuus. Seilin sairaala lakkautettiin 1962. Sairaalan arkistot on siirretty Turun Maakunta-arkistoon.
 
Kun valtio luovutti v. 1964 sairaalan rakennukset ja lähialueet Turun yliopistolle, perusti yliopisto sinne Saaristomeren tutkimuslaitoksen. Tätä ennen saariston tutkimusta oli tehty Lohmin biologisella asemalla Korppoossa. Laitoksen asema erillislaitoksena säilyi, kun yksityinen Turun yliopisto siirtyi valtion hallintaan vuonna 1974. Entisen sairaalan muut maa- ja vesialueet tulivat Metsäntutkimuslaitoksen ja kirkko Museoviraston hallintaan.
 
Nykyisin pääosa Seilistä  ja sitä ympäröivät saaret vesialueineen kuuluvat metsähallituksen puistoryhmän hallintaan. Turun yliopiston hallussa on yhteysalusten käyttämä satama ja  keskeinen osa saaresta vanhoine rakennuksineen, Seilin kirkko ja kirkkolaituri on Museoviraston hallussa.

Asiasana:
Tagit: