in English
 
 
Skärgårdshavets forskningsinstitut

Skärgårdshavets forskningsinstitut är för tillfället en  del av matematisk-naturvetenskaplig fakultet i Åbo Universitet. Verksamheten koncentrerar sig kring Östersjöforskning, speciellt biologisk och geologisk forskning kring Skärgårdshavet. Största delen av forskningen  görs i samarbete med andra institutioner vid Åbo Universitet. Förutom den egentliga forskningen erbjuds forskningstjänster samt kurs- och seminarieutrymmen också för andra universitet.

Förutom i vetenskapliga tidskrifter, presenteras forskningsresultaten också i Skärgårdshavets forskningsinstituts egna publikationsserie SEILI Archipelago Research Institute Publications (ISSN 1456-4548). Forskningsprojekten på Själö ger därtill upphov till flera rapporter.

Skärgårdshavets forskningsinstitut driver sin verksamhet på Själö i Nagu samt i kontors- och forskningsutrymmen och laboratorieutrymmen i Åbo på Matthias (T24 i kartan). Institutionens kansli fungerar under vinterhalvåret i Åbo och under sommaren på Själö.​

Vi kommer att uppdatera vår hemsida under våren. Har du en fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

 juhla-intra-480x.jpg

 

​ 

Asiasana:
Tagit:

 

Ilmakuva-480+.jpg
Seili_kapea.jpg
luentosali_p.gif