in English
 
 
Anvisningar för besökare

 

Bokningar

Mera information och bokningar för grupper och kurser görs via VisitSeili.

Läge

Skärgårdshavets forskningsinstitut ligger på ön Själö, i Nagu, som ligger i mellanskärgården i Pargas stad. Själö ligger ca 7 km från Nagu kyrkby. Därifrån är det ungefär 55 km landvägen till Åbo. På vägen mellan Åbo och Själö finns två havsavsnitt: färjan mellan Pargas och Nagu samt förbindelsefartyget från Nagu gästhamn till Själö. FinFerries färja mellan Pargas och Nagu trafikerar regelbundet, dagtid med ca 15 minuters mellanrum. Det tar ca en timme att köra från Nagu till Skärgårdens ringvägs avtag på Helsingforsvägen. Körtiden inkluderar färjeförbindelsen. Förbindelsefärjan (ca 20 minuters havsresa), som trafikerar mellan Nagu och Själö, har olika tidtabeller sommar- och vintertid (se FÄRJA.FI).  

Tjänster i Nagu

Nagu busstation ligger i centrum av kyrkbyn i anslutning till bensinstationen SEO. I centrum finns Skärgårdssparbankens och Andelsbankens kontor, och vid den sistnämnde en Otto-automat. Därtill finns ett kafé/en mellanölsbar, en grill, matbutikerna Sale och K-Market, ett apotek, ett hotell och en restaurang. Postombud finns i affärshuset ca 50 meter från busstationen mot Pargas. Alko finns i anslutning till Sale, mittemot busstationen. Sommartid är Nagu torg i aktivt bruk. Där säljs bl.a. fiskprodukter och lokalproducenters matvaror.
 
Gästhamnen ligger ca 200 meter från busstationen. Omkring förbindelsefartygsbryggan finns sommartid flera restauranger, kaféer och affärer för resande. 

Ankomst till Själö

Förbindelsefartygsbryggan på Själö ligger ca 700 meter från forskningsinstitutet. Man bör anlända till forskningsinstitutet under tjänstetid. Andra ankomsttider kan avtalas om på förhand. Förutom den nätblankett, som kursernas/gruppernas kontaktperson fyller i på förhand, ska samtliga besökare fylla i en inkvarteringsblankett, i vilken gästerna fyller i sina kontaktuppgifter och sitt val av betalningsalternativ. Institutet säkerställer också med hjälp av blanketterna det slutliga antalet gruppmedlemmar. Inkvarteringsblanketten fylls i under vistelsen på ön och lämnas in till kansliet snarast möjligt efter ankomst. 

Övriga utrymmen och nätverksanslutningar

Institutionens utrymmen och områden utomhus kan fritt användas av gästerna. Institutet har bl.a. ett litet referensbibliotek (närmast översiktsverk och bestämningslitteratur till organismer), och i anslutning till tvättstugan finns ett gym. Bastu (strandbastun och kursbastun) ska bokas på förhand. Besökare önskas undvika att röra sig på de privata markerna på öns norra och södra delar. Man kan logga in på institutets datorer med universitetets användarnamn, och man kommer också åt webben med gästkoder. Förutom universitetens EDUROAM fungerar också Åbo högskolors och stads trådlösa nätverk UTU Visitor i huvudbyggnaden, Porten, Seminariet och internatet. Tidsbundna UTU Visitor-koder fås från kansliet. Man kan bekanta sig med Själö museikyrka antingen genom att boka guidning  eller på egenhand under kyrkans öppettider. 
Asiasana:
Tagit: