in English
 
 
Prislista för tjänster

Skärgårdshavets forskningsinstituts prislista för tjänster år 2017

TRANSPORT OCH BÅTUTHYRNING

Priser exklusive mervärdesskatt 10 % (läggs till utgifter vid fakturering utom universitetet).
 
Transport Själö-Nagu 12,50€/pers., ändå minst 25,00€/gång.
Vardagar utanför tjänstetid tillkommer en avgift på 50,00€/faktureringsgång.
Veckoslut bestäms priset enligt överenskommelse.
 
Båttransport                               Universitetets institutioner     Övriga
r/v Aurelia (förare + däckman)    140,00€/h                                   175,00€/h.
Seili 5 (förare + däckman)           115,00€/h                                   140,00€/h.
Seili 1                                           85,00€/h                                     105,00€/h.
Seili 2 / Faster 515 / 445             70,00€/h                                     85,00€/h.
 
För användning av undersökningsutrustning ombord debiteras pris enligt överenskommelse. Dessutom faktureras för transporterna även personalens eventuella rese- och övertidsersättningar enligt gällande kollektivavtal och statens resereglemente.   
 
Priser för båtuthyrning       Universitetets institutioner       Övriga
Utombordsmotorbåt (5 hk)  25,00€/d + bränsle                        35,00€/d + bränsle
Faster 445 (40 hk)                 65,00 €/d + bränsle                       90,00 €/d + bränsle
Faster 515 (60 hk)                 70,00 €/d + bränsle                      100,00 €/d + bränsle
Seili 2 (100 hk)                      75,00 €/d + bränsle                     110,00 €/d + bränsle
Seili 1 (200 hk)                      110,00 €/d + bränsle                     150,00 €/d + bränsle
 
Minimifakturering för båtuthyrning är ett dygn. Båten räknas ha varit i bruk 2 dygn ifall ex. avfärd varit på måndag och ankomst på tisdag. Hyrs båten för en längre tid än en vecka, förutsätts den som hyr ordna en försäkring, som täcker eventuella skador.  

PRISER FÖR LOKALER OCH TJÄNSTER

Priser exklusive mervärdesskatt 24 % (läggs till utgifter vid fakturering utom universitetet).
 
Möten, seminarier och kongresser, vilkas deltagare inte övernattar Själö, debiteras en avgift för bruk av utrymmen avsedda för föreläsningar, kurser och seminarier:
 
Föreläsningssal (50 pers.)  40,00 € / timmen

ÖVRIGA AVGIFTER

Priser exklusive mervärdesskatt 24 % (läggs till utgifter vid fakturering utom universitetet).
 
Visning av forskningsinstitutet
Tjänstetid 60,00 € och utanför tjänstetid 90,00 €.
 
Lån av undersökningsinstrument
Enligt överenskommelse.
 
Prover
Provtagnings- och materialleveranstjänster utgiftsenligt 25,00 €/h för projekt vid Åbo universitet och 30,00 €/h för övriga.
 
Påfyllning av dykflaskor 
5,00 €/påfyllningsgång/flaska.
 
Hjälpkraft
För projekt vid Skärgårdshavets forskningsinstitut enligt överenskommelse.
Projekt vid Åbo universitet 25,00 €/h.
Övriga projekt 30,00 €/h.

 

Asiasana:
Tagit:

 

 Gunnar425x.png