in English
 
 
Själö museikyrka

kirkko_kooste.jpg

År 1619 gav kung Gustav II Adolf order om att ett hospital för de personer som insjuknat i spetälska skulle grundas på en avskild plats ute i skärgården. Valet om sjukhusö föll på Själö. Den nuvarande kyrkan byggdes år 1733 på den plats där den från Åbo förflyttade St. Görans kyrka hade stått tidigare. Kyrkan är korsformad och uppförd i furu som vuxit i skärgården. Interiören präglas av de obehandlade träytorna som med århundrandena erhållit en vacker patina. De ända färgklickarna utgörs av den av C.J. von Holthusen bemålade predikstolen från 1730-talet och av Helge Sténs modernistiska altartavla Stormen på Genesarets sjö. Kyrkans kanske mest märkvärdiga föreetelse är skranket som avskiljde spetälskepatienterna från de övriga kyrkobesökarna. I Själö kyrka bestod största delen av menigheten av mentalsjukhusets patienter och dess personal. På kyrkans gård står en annan sevärdhet –klockstapeln som på 1960-talet uppfördes efter äldre förlagor, under dess tak skymtar man de usprunliga kyrkklockorna från 1600-talet.

Själös guidade rundturer (VisitSeili)

Asiasana:
Tagit: