in English
 
 
Aineistot

Tutkimuslaitoksen ympäristömonitorointiaineistot

odas.png

Seilin vedenlaadun ODAS (Ocean Data Acquisition System) -intensiiviseurantapisteessä seurataan 10 päivän välein meriveden suolapitoisuuden ja lämpötilan vaihteluita yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa, tämän lisäksi vedenlaatua seurataan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. VarELYn toimeksiannosta kerätyt tiedot ovat nähtävissä Hertta-tietojärjestelmässä.

Myös tutkimuslaitoksen vuonna 1966 aloitettu kerran kuukaudessa kerättävä eläinplanktonin aikasarja-aineisto kootaan samasta näytepisteestä. Aikasarja on osa Itämeren mesoeläinplanktonaineistojen verkostoa, jonka tavoitteena on yhdistää Itämeren eri osista kerätyt aineistot ja siten laajentaa tutkittavien kysymysten skaalaa.

ODAS -seurantapisteellä sijaitsee myös Turku AMKn kanssa yhteistyössä vuonna 2006 käynnistetty reaaliaikainen meriympäristön tilan monitorointipoiju. Poijun lähettämät telemetriset On-Line mittaustulokset Saaristomeren hydrografiasta (meriveden syvyyskohtainen lämpötila, suolapitoisuus, happipitoisuus, sameus, klorofylli-a sekä sinilevät) ovat nähtävissä täältä. Poijuun on kytketty myös meren pinnan tasolla toimiva sääasema, joka seuraa alemman ilmakehän ja meriveden keskinäistä vuorovaikutusta.

Lisätietoa tutkimuslaitoksen seuranta-aineistoista voi kysellä tutkimusteknikko Katja Mäkiseltä.
 

 

Asiasana:
Tagit: