in English
 
 
Ohjeita kurssinvetäjälle

Seilissä pidettäväksi aiotusta kurssista on sovittava etukäteen asemanjohtaja Jari Hännisen ja/tai tutkimusteknikko Katja Mäkisen kanssa saatavilla olevien laboratoriotilojen ja resurssien varmistamiseksi.
 
Kurssit voivat sopimuksen mukaan käyttää tutkimuslaitoksen veneitä, kenttä- ja laboratoriolaitteita, akvaario- ja laboratoriotiloja sekä työhuoneita. Tilojen ja laitteiden käyttö on varattava etukäteen ja niiden käyttö on maksullista.
 

Seilin saari on luonnonsuojelualuetta ja näytteenotto on luvanvaraista. Seilissä järjestettävät uudet kurssit voivat tiedustella lupaa varauksen yhteydessä Jari Hänniseltä.

Huomaathan myös, että saareen ei saa tuoda autoa.

Majoitus, ravintola- ja opastuspalvelut

Seilin saaren majoitus-, ravintola- ja opastuspalvelutoiminnasta vastaa Skärgårdskompaniet (VisitSeili). Kurssinvetäjien tulee varata kyseiset palvelut ennen kurssia suoraan Skärgårdskompanietilta. Varauksen varmistamisen jälkeen voi tutkimuslaitokselta tiedustella laboratorio- ja työskentelytiloista, laitteista ja muista opetukseen liittyvistä palveluista.

Yleistä opiskelijoille ennen kurssia tiedotettavaa tietoa:

  • Seilin saari ja sen ympäröivät alueet ovat rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. Alueelta ei saa ilman lupaa kerätä materiaalia, ei kasveja eikä eläimiä. Myös telttailu, tulenteko ja roskaaminen on kielletty.

  • Eroosion välttämiseksi toivomme kävijöiden pysyttelevän hiekkateiden ja olemassa olevien polkujen varrella.

  • Seilin saarella on tusinan verran yksityisiä kesämökkejä ja muita asuntoja, joiden piha-alueilla käyskentelyä tulee välttää.

  • Kalastus on Seilin aluevesillä sallittu kalastonhoitomaksun maksaneille. Onginta on sallittu ilman lupaa.

  • Puutiaiset ovat Seilissä yleisiä. Punkkien välittämistä taudeista ja punkeilta suojautumisesta kannattaa olla tietoinen. Punkkipinsettejä ja lisätietoa voi kysellä laitokselta.

Pyydämme kurssinvetäjää ilmoittamaan Saaristomeren tutkimuslaitoksen toimistoon viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia:

  • Tarkat saapumis- ja lähtöajankohdat jos ryhmä kuljetetaan tutkimuslaitoksen aluksella

  • Meriretkien tarkat lähtö- ja saapumisajat sekä reitin/retkikohteet

  • Ryhmän tarkka koko

Asiasana:
Tagit: