in English
 
 
Ajankohtaista

Yhteiskunta tarvitsee matematiikan osaajia
Syyskuussa käynnistyy uusi verkossa toteutettava varhaiskasvattajille ja opettajille tarkoitettu Joustavaan matematiikkaan -täydennyskoulutusohjelma. Siinä keskitytään siihen, miten koulumatematiikasta saadaan nyky-yhteiskunnan ja työelämän tarpeita vastaavaa.

Pykäläbaarissa tietoa julkisista hankinnoista
Valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hankkeessa kehitetään pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Hankkeessa edistetään vuonna 2017 voimaan tulleen uuden hankintalain tavoitteita erityisesti maaseudulla.

Challenge Turku 2018 offered fresh business ideas to local film theatre
Challenge Turku is a 24 hour innovation camp organised by Brahea Centre in collaboration with the City of Turku on a yearly basis since 2013. Participants can join from all Turku higher education institutes and work in multidisciplinary teams to find innovative ways to solve a given challenge focused on areal development work in the Turku region.

SPIRE Capacity Building Training for Asian Technology Transfer Professionals at the University of Turku

International Teacher Training Visit to University
A delegation of over 50 international guests from Albania, Spain and Austria visited the University of Turku on a benchmarking visit of the Erasmus+ project TEAVET on 25th – 26th of April. The event was organized by Brahea Centre.

Baltic TRAM Capacity Building Workshop in Copenhagen

SparkUp Portti -hanke tuo yhteen opiskelijat ja alueen pk-yritykset
Kasvualustana Etelä-Suomi esittelee, mitä EAKR- ja ESR-rahoituksella on tehty ja saavutettu Etelä-Suomen maakunnissa vuoteen 2017 mennessä. SparkUp Portti -hanke toi ”Korkeakoulukumppani”-toiminnalla opiskelijoiden osaamisen pysyväksi käytännön työkaluksi Lounais-Suomen yrityksille.

Brahea-keskus tekee selvityksen maahan tulleiden lasten edustajajärjestelmästä
Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut Turun yliopiston Brahea-keskuksen tekemään selvitystä alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten edustajajärjestelmän kehittämisestä.

Kuluttajat haluavat tukea yrittäjää – tärkein motiivi lähiruoan hankintaan
Laajan lähiruokakuluttajakyselyn tuloksista selviää, että asiakasviestintä on tärkeässä roolissa.

Suomen vanhin ja arvostettu Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus (80 op) alkaa elokuussa 2018
Tutustu koulutukseen!
<<    >>


Asiasana:
Tagit: