in English
 
 
Monikulttuurisuuden erikoistumiskoulutus vahvistaa asiantuntijuutta – haku auki nyt

​Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus vaikuttavat nykypäivän työyhteisöjen arkeen entistä enemmän. Työelämän monikielisyys ja -kulttuurisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä. Monikulttuurisen työn toimintaympäristön muuttumisella on vaikutuksia myös maahanmuuttotyötä ja kotouttavaa työtä tekevien työkäytäntöihin.

Välineitä monikulttuurisen ja kansainvälisen työn ammattilaisena toimimiseen halutaan tarjota Turun yliopiston ja Diakin järjestämässä Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksessa.

Koulutuksessa perehdytään muun muassa maahanmuuttotyössä tarvittavien valmiuksien syventämiseen, kotoutumista edistävien palveluiden suunnitteluun, kulttuuritietoisiin työkäytäntöihin, monikieliseen viestintään ja monikulttuuristen työyhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen.

– Koulutus on suunniteltu laajasti maahanmuuton ja maahanmuuttotyön parissa työskenteleville. Koulutus on ainutlaatuinen, sillä vastaavan tasoista, vertaisoppimista hyödyntävää ja jo aiheeseen perehtyneille suunnattua koulutusta ei tietojeni mukaan järjestetä Suomessa, sanoo koulutuksen koordinaattori Kia Lundqvist Turun yliopistosta.

Koulutus on suunnattu kaikille monimuotoisuudesta ja monikulttuurisista työympäristöistä kiinnostuneille julkishallinnossa, kolmannella sektorilla ja yrityksissä työskenteleville. Opinnot koostuvat lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista, vertaisryhmätyöskentelystä, itsenäistä etätyöskentelystä sekä työpaikalla toteutettavasta kehittämistehtävästä. Toista kertaa järjestettävä koulutus alkaa keväällä 2019 ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä.

– Monikulttuurisuus lisääntyy valtavasti, mutta alan asiantuntijuus ja osaaminen on hajanaista. Koulutus vahvisti asiantuntijaidentiteettiäni ja ymmärrystäni monikulttuurisuudesta kokonaisvaltaisemmin. Se tarjosi valmiuksia ottaa kantaa monikulttuurisuusteemoihin ja kehittää maahanmuuttajataustaisille suunnattuja palveluita, sanoo vuoden 2018 koulutukseen osallistunut kotoutumistyön palvelujohtaja Mikko Ylisuvanto SOS-Lapsikylästä.

Hae kaksivuotiseen koulutukseen

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus alkaa 18.3.2019 ja kestää kaksi vuotta. Hakuaika koulutukseen on 15.10.–30.11.2018.

Koulutus järjestetään Diakin ja Turun yliopiston yhteistyönä. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Helsingissä. Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Työkokemukseksi voidaan laskea erilaiset tehtävät kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä.

 

Lisätiedot:

Hakuohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa koulutuksen kotisivuilta

koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist@utu.fi, p. 0400 156 137

 
Kirjoittajat: Johanna Monnonen ja Helka Repo
Kuva: Diak
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 18.10.2018 12:50 ,  Päivitetty 19.10.2018 10:01