in English
 
 
Argumenttipankki lähiruoan ekologisista vaikutuksista

​Lähiruoan  ekologisia vaikutuksia selvittäneen hankkeen tuloksena syntynyt argumenttipankki sisältää nykytiedon mukaan tärkeimmät ekologisen kestävyyden mittarit, jonka lisäksi siinä tuodaan esiin myös kestävyyden sosio-ekonomisia osa-alueita. Argumenttipankki auttaa lähiruokayrityksiä tunnistamaan ja kehittämään ekologisia kestävyystekijöitä omassa käytännön toiminnassaan ja tarjoaa perusteita lähiruoan ekologisen kestävyyden viestintään. Kuluttajille argumentit antavat perusteita ekologisesti kestävän lähiruoan valintaan.

Argumenttipankin laadinnan yhteydessä tietoja kerättiin neljältätoista lähiruokaketjulta neljältä alueelta Suomessa. Tuoteketjuihin kuuluivat alkutuotanto-, jalostus-, pakkaus- ja kuljetusyritykset sekä kauppa, ammattikeittiö tai lähiruokapiiri.  Selvityksessä kävi ilmi, että osalla lähiruokaketjuista ja yrityksistä on jo nyt hyvät tiedot ekologisista kestävyystekijöistä ja edellytykset hyödyntää niitä markkinoinnissa. Osalle yrityksistä taas tästä argumenttipankista on selkeää hyötyä oman toimintansa kehittämisessä ja parantamisessa.

 

Lehdistötiedote: Lähiruoan ekologiset vaikutukset

Hankkeen verkkosivu ja Argumenttipankki

 

Lisätietoja hankkeesta:

Leena Erälinna
projektipäällikkö
Turun yliopiston Brahea-keskus
Kehittämispalvelut
p. 040 684 7450
leena.eralinna@utu.fi

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.6.2014 8:40 ,  Päivitetty 10.6.2014 9:36