in English
 
 
Projektiperusteisen oppimisen vientiä Egyptiin
​Koulutuksen osallistujat ja opettajat

Tällä viikolla Brahea-keskuksen käytävillä on vallinnut kansainvälinen tunnelma, kun ryhmä egyptiläisten yliopistojen ja ammattikoulujen edustajia osallistui koulutukseen. Brahea-keskuksen ja Turun Koneteknologiakeskuksen yhteistyönä järjestetyn pedagogiikka- ja johtamiskoulutuksen teemana oli projektiperusteinen oppiminen mekaniikan alalla.

- Projektiperusteinen oppiminen on opiskelijakeskeistä pedagogiikkaa, jossa opiskelijan uskotaan sisäistävän asiat paremmin, kun hän tutkii aktiivisesti tosielämän haasteita ja ongelmia. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota opettajille valmiuksia ohjata projektipohjaiseen oppimiseen perustuvia kursseja, kertoo Brahea-keskuksen Timo Halttunen, joka toimi yhtenä koulutuksen opettajista.

- Koulutuksessa perehdytään muun muassa siihen, miten oppimisen skriptaamisen ja jaksottamisen kaltaisia pedagogisia työkaluja voidaan hyödyntää projektin johtamisessa, jatkaa koulutuksen koordinaattori Vesa Hautala.

 

Projektiperusteinen oppiminen helpottaa työelämään siirtymistä

Koulutukseen osallistujat olivat Ain Shans, Aswan ja Niilin yliopistojen sekä GB Academyn ja Ghabbour Foundationin ammattikoulun opettajia ja henkilökuntaa.

- Projektiperusteinen oppiminen on Egyptissä uutta. Suurin osa koulutuksesta on perinteistä opetusta ja kokeita. Olen itse opettanut maisterivaiheen kursseja, joissa on hyödynnetty projektiperusteista oppimista. Opiskelijoille on myös järjestetty projekteihin liittyviä haasteita ja kilpailuja, kertoo Heba Labib Niilin yliopistosta.

Ghabbour Foundationin ammattikoulun opettaja Mostafa Abdelaziz näkee projektiperusteisesta oppimisesta olevan hyötyä opiskelijoille heidän tulevalla työurallaan.

- Ammattikoululaiset työskentelevät valmistuttuaan yhteistyössä insinöörien kanssa. Projektiperusteisen oppimisen avulla voidaan pienentää heidän välillään olevaa kuilua. 

 

Sosiaalisten taitojen merkitys korostuu

Koulutuksessa käsiteltiin sosiaalisia taitoja, hyvän viestinnän merkitystä tehokkaassa projektin johtamisessa, organisaatioiden ja opettajan välistä yhteistyötä monitieteellisissä projekteissa sekä oppilastöiden arviointia. Erityisesti sosiaaliset taidot herättivät paljon keskustelua.

- Sosiaalisilla taidoilla viitataan ominaisuuksiin, joita työpaikalla menestyminen edellyttää. Näitä taitoja ovat esimerkiksi viestintä-, johtamis- ja ryhmätyötaidot, Halttunen kertaa.

Heba Labib ja Mostafa Abdelaziz ovat yksimielisiä siitä, että sosiaalisten taitojen harjoittelu on egyptiläisille tärkeää.

- Luonnontieteiden ja tekniikan opiskelijat ovat ahkeria, mutta usein heiltä puuttuu sosiaalisia taitoja. Kaiken kaikkiaan egyptiläiset tekevät paljon töitä, ovat älykkäitä ja ottavat työnsä vakavasti. Puutteelliset ryhmätyö- ja johtamistaidot voidaan kuitenkin nähdä esteenä koko maallemme, sillä puuttuvia sosiaalisia taitoja tarvitaan globaalissa maailmassa, toteaa Heba Labib.

Osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksen antiin. Mostafa Abdelaziz  kokee saaneensa koulutuksesta jo käytännön kokemusta sosiaalisten taitojen harjoitteluun.

– Vuorovaikutus eritaustaisten ihmisten kanssa on opettavaista. Nyt on tärkeää, että kokemuksemme välittyvät myös opiskelijoille.

- Egyptin koulutusjärjestelmä on mielestäni todella vahva, kun puhutaan tieteellisestä sisällöstä. Projektiperusteista oppimista ja sosiaalisia taitoja omaksumalla voimme parantaa koulutusjärjestelmäämme, iloitsee Heba Labib.

Koulutus on osa Euroopan Unionin Erasmus+-rahoitteista hanketta. Koulutus jatkuu joulu-tammikuussa Egyptissä.

 

Teksti ja kuva: Johanna Monnonen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.10.2018 13:45 ,  Päivitetty 26.10.2018 14:05