in English
 
 
Vertaista vailla -hanke ohjaa maahanmuuttajia työelämään

Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät toimivat kumppaneina Turun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa, jossa tavoitteena on ohjata kotoutumiskoulutuksen käyneitä maahanmuuttajia työelämään. Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle.

Brahea-keskuksella maahanmuuttajien pitkäaikaisena kouluttajana ja ohjaajana on hankkeessa tarvittavaa kokemusta nimenomaan maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa, suomen kielen taidon vahvistamisessa ja kulttuuritietoisuuden kasvattamisessa.

Varsinais-Suomen Yrittäjät on yrittäjäjärjestöjen eturintamassa edistämässä maahanmuuttajien työllistymistä, yrittäjäksi ryhtymistä ja verkostoitumista työelämään. Tähän liittyen se on nyt kerännyt jäsenistöltään tietoa siitä, millä tavoin yrittäjät voisivat olla mukana edistämässä maahanmuuttajien työllistymistä.

Turun ammattikorkeakoulu kouluttaa maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat ja valikoi omasta oppilaitoksestaan eri alojen tutkinto-opiskelijat toimimaan yhdessä kouluttajien ja yrityskummien kanssa osallistujien tukiverkostona. Työelämäaiheiden lisäksi pohditaan maahanmuuton aiheuttamia elämänmuutoksia ja etsitään keinoja niistä selviytymiseen hyödyntämällä olemassa olevia palveluja.

Hanke alkoi tammikuussa 2017 ja päättyy toukokuussa 2019. Ensimmäinen maahanmuuttajaryhmä aloittaa 19.huhtikuuta ja seuraava syksyllä. Kaksi viimeistä ryhmää kouluttautuvat vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Heli Kamppari, heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.3.2017 17:35 ,  Päivitetty 30.5.2017 13:40
 

 Nimetön