in English
 
 
Yrittäjyysopinnot hyödyttävät työelämässä – opiskelualasta riippumatta
Bioyrittäjyys 2 -kurssilaiset esittelemässä raporttiensa tuloksia

​Yrittäjyysosaamisen edistäminen on yksi Brahea-keskuksen toiminnan tavoitteista. Yrittäjyyskehitystyötä tehdään kansainvälisesti, ja aiempien hankkeiden myötä innovaatio- ja yrittäjyysosaamista on viety esimerkiksi ICT-alalle Vietnamiin ja tekniikan alalle Egyptiin. Brahea-keskuksella onkin jatkuvasti haussa uusia mahdollisuuksia ja hankkeita innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen saralla myös kansainvälisesti.

Yrittäjyyttä opetetaan myös Turun yliopiston sisällä, mistä esimerkkinä toimii Brahea-keskuksen ja biolääketieteen laitoksen välinen yhteistyö. Biolääketieteen opiskelijoille on tarjolla kolme bioyrittäjyyden kurssia, joiden tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat oman alansa yrittäjyyteen. Kursseilla tehdään yhteistyötä bioalan yritysten kanssa.

- Kursseilla on kyse työelämätaidoista. Huomattava osa biolääketieteen opiskelijoista päätyy työskentelemään yrityksissä. Liiketoiminnan logiikan ja päämäärien ymmärtäminen helpottavat yrityksessä työskentelyä. Osa opiskelijoista voi perustaa oman yrityksen tai päätyä kehittämään start-up -yritystä. Tällöin vähäisistäkin yrittäjyyden opinnoista on hyötyä, toteaa bioyrittäjyyskurssin opettaja Vesa Hautala.

Yrityshaastattelut opettavat ja motivoivat

Bioyrittäjyys 1 –kurssilla käydään läpi yritystoiminnan eri osa-alueita ja yrityksen elinkaarta perustamisvaiheesta aina lopettamiseen asti. Luennoitsijoina toimivat pääasiassa vierailijat eri yrityksistä. Kurssin teemoja tarkastellaan luonnollisesti biotoimialan näkökulmasta, jolloin esimerkiksi innovaatiosysteemien, teollisten oikeuksien ja innovaatioiden kaupallistamisen merkitys korostuu.

Ensimmäisen kurssin aika käsiteltyjä teemoja päästään tarkastelemaan käytännönläheisemmin Bioyrittäjyys 2 –kurssilla. Kurssityönä opiskelijat valitsevat kaksi teemaa, haastattelevat bioalan yritystä ja kirjoittavat raportin teemojen ilmenemisestä valitsemassaan yrityksessä.

Syksyn kurssin päätöskerralla opiskelijat olivat tyytyväisiä tehtyihin haastatteluihin, sillä niiden myötä päästiin konkreettisesti tutustumaan muun muassa yrityksen perustamiseen, erilaisiin markkinointistrategioihin ja hyvään johtajuuteen. Myös opettaja oli tyytyväinen opiskelijoiden aikaansaannoksiin. Hän näkee kurssin haastattelut opiskelijoiden mahdollisuutena tehdä itseään tutuksi oman alansa yrityksissä.

- Toivon, että opiskelijat uskaltavat vastaisuudessakin ottaa yhteyttä yrityksiin. Kontaktien ja verkoston luominen on tärkeää, sillä suhteet ja ihmisten tunteminen auttavat myös työnhaussa, tuumaa Hautala.

Opiskelijat olivat innostuneita yritysvierailujen annista ja mahdollisuudesta tavata oman alansa asiantuntijoita. Haastattelujen myötä opiskelijat saivat myös aimo annoksen motivaatiota.

- Haastateltavamme kertoi biolääketieteen työllistymistilanteen olevan nyt menossa parempaan suuntaan. Aiemmin oli huolta alalle työllistymisestä, mutta nyt alan työpaikkoja on syntymässä lisää, iloitsi yksi kurssilaisista.

 

 

Teksti ja kuva: Johanna Monnonen

 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 19.11.2018 20:00 ,  Päivitetty 20.11.2018 16:32