in English
 
 
Kuluttajat haluavat tukea yrittäjää – tärkein motiivi lähiruoan hankintaan
Turun yliopiston Brahea-keskus toteutti laajan kuluttajakyselyn lähiruoan hankintamotiiveista, suosikkituoteryhmistä, ostopaikoista sekä erilaisten jakamistalouden mallien kiinnostavuudesta (n=449).
 
Tavoitteena oli tarkastella vastausten mahdollista vaihtelua vastaajien iän, perhetyypin tai asuinpaikkakunnan mukaan. Kyselyyn vastasi 449 kuluttajaa ja kysely tehtiin Tall Ships Races -tapahtuman yhteydessä Turussa kesällä 2017. Kysely toteutettiin osana Yhteisillä eväillä lähiruoka kasvuun Varsinais-Suomessa -hanketta, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ely-keskus ja Varsinais-Suomen kunnat.
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.2.2018 11:10 ,  Päivitetty 6.2.2018 12:22