in English
 
 
Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus

Uusi ja uudistettu koulutusohjelma käynnistyy alkuvuonna 2020.

Tuloksekas työn, työyhteisön ja työprosessien kehittämistyö edellyttää monipuolista osaamista. Koulutusohjelma tarjoaa vahvan teoria- ja menetelmäpohjan  yksilöiden, ryhmien, tiimien ja organisaatioiden uudistumiseen, hyvinvointiin ja tuottavuuden tukemiseen.

Brahea-keskuksen koulutus tarjoaa monitieteellisen kehittämisviitekehyksen, jossa yhdistyvät psykologia, kasvatustiede, kauppatiede, sosiologia sekä oikeustiede. Koulutusohjelman dynaamista ja analyyttista oppimistavoitetta toteutetaan ryhmä- ja organisaatioprosessien tutkimisen ja kokemuksellisen oppimisen avulla. Opetusmetodit valmentavat osallistujia osallistavaan ja dialogiseen työelämän kehittämisotteeseen. Painotamme koulutuksessa osallistujien henkilökohtaisten tavoitteiden ja suoraan työelämään siirrettävän tiedon ja taidon tuottamiseen.

Työnohjaus on tavoitteellista, pitkäjänteistä, reflektiivistä ja dialogista toimintaa. Se tähtää oman ja muiden työn, organisaatiokokonaisuuden ja tavoitteen kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen, kykyyn uudistua työn muutosten mukana ja kehittyä ammatillisena osaajana.

Prosessikonsultoinnilla kehitetään yhdessä johdon kanssa organisaation toimintaprosesseja sekä työn tuottavuuden edellytyksiä. Prosessikonsultti auttaa johtoa määrittelemään organisaation tilaa ja kehittämistarpeita, luomaan kehittämissuunnitelmia ja toteuttamaan niitä. Konsultti toimii myös monessa eri roolissa organisaation muutos- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työnohjaajan tai prosessikonsultin tehtävistä kiinnostuneille kokeneille työntekijöille, kehittämiskonsulteille, henkilöstön kehittäjille, vaativissa projektinjohtamistehtävissä toimiville sekä aikuiskouluttajille. Lisäksi edellytämme vähintään kahden vuoden työkokemusta sekä riittävää perusosaamista erilaisista ohjaustehtävistä, johtamisesta tai kouluttamisesta.

Koulutus sopii osaksi psykologian erikoistumiskoulutusta, jonka erityisalana on työ- ja organisaatiopsykologia. Koulutusohjelmaa on myös mahdollista hakea osaksi muita yliopistollisia jatko-opintoja. Hyväksilukupäätöksen tekee oppiaine hakemuksen perusteella.

Koulutusohjelmasta

Koulutusohjelman laajuus on 80 opintopistettä. Opiskelu edellyttää riittävää omakohtaista kokemusta saadusta työnohjauksesta. Riittäväksi kokemukseksi katsotaan yhtenäisenä prosessina saatu 25 tuntia (à 45 min) yksilötyönohjausta tai 30 tuntia ryhmätyönohjausta.

Mikäli opiskelijalla ei ole vaadittua minimikokemusta työnohjauksesta, hänen on ensimmäisen vuoden aikana hankittava puuttuva kokemus yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Opiskelija hoitaa ohjauksen rahoituksen itse. Brahea-keskuksen Kehittämispalvelut hyväksyy työnohjaajat ja avustaa työnohjaajan hankkimisessa.

Keskeiset teemat
 • Aikuisen oppiminen sekä työryhmien ja organisaatioiden oppiminen
 • Työnohjaus ja prosessikonsultointi käsitteinä ja käytäntöinä: historia, käsitteet, ohjauksen prosessi
 • Vuorovaikutustaidot ja kyky ylläpitää oppimisprosessia: dialogi, reflektio, kuuntelutaito, kokonaisuuksien hahmottaminen sekä ryhmänohjaustaidot
 • Työnohjauksen muodot: yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus, johdon ja asiantuntijoiden työnohjaus
 • Työnohjaus ja prosessikonsultointi suhteessa muihin ohjausmuotoihin: esim. coaching, sparraus, fasilitointi
 • Prosessikonsultointi toimintaorientaationa
 • Prosessikonsultin tehtävärooli ja keskeiset työskentelymetodit
 • Työnohjaajan/prosessikonsultin identiteetin rakentuminen ja etiikka
 • Työnohjauksen/prosessikonsultoinnin tuottavuus, dokumentointi ja vaikuttavuuden arviointi
 • Työelämän jatkuva muutos, uudet osaamisvaatimukset sekä organisaation muutos- ja kehittämistyö
 • Ammattikunta- ja organisaatiokulttuuri, muut kulttuuriset kysymykset työelämässä sekä niiden merkitys kehittämistyössä
 • Työ- ja toimintakykyisyys, työkäyttäytymisen ja organisaation toiminnan psykologiset ja juridiset perusteet

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se koostuu:

 1. lähipäivistä (noin 250 tuntia), joiden tavoitteena on teoreettisen ja omakohtaisen kokemuksen yhdistäminen. Lähijaksot ovat kestoltaan pääsääntöisesti kaksipäiväisiä, ja niitä pidetään noin kuuden viikon välein.
 2. kirjallisuuteen perehtymisestä sekä oppimistehtävien tekemisestä.
 3. oppimisprosessia tukevasta opiskelijoiden keskinäisestä sovellustiimityöskentelystä (yhteensä 100 tuntia). Tiimeissä integroidaan kirjallisuutta ja käytännön kokemusta. Tiimityöskentelyä tukee verkkopohjainen oppimisympäristö.
 4. oppimislokikirjasta, jota opiskelija pitää koko koulutusohjelman ajan ja jonka puitteissa tehdään opintojen henkilökohtaistamistyötä sekä seurataan opintojen edistymistä.
 5. ohjatusta työharjoittelusta työnohjaajan ja/tai prosessikonsultin käytännön työhön. Harjoittelun laajuus on 100 tuntia.
 6. työharjoittelun koulutustyönohjauksesta 4–5 henkilön pienryhmissä yhteensä 50 tuntia. Koulutusohjaajat ovat Braheassa koulutettuja, tarkoin valittuja alan seniorikonsultteja.
 7. lopputyöstä. Opiskelun päättävä lopputyö on laajuudeltaan 10op. Lopputyön tavoitteena on koota ja syventää itselle tärkeää teemaa oman käyttöteorian muodostumiseksi ja oman osaamisen arvioimiseksi.

Moodle-oppimisympäristö toimii koko koulutuksen infofoorumina, materiaalipankkina sekä sovellutustiimien työskentelyfoorumina tiimitapaamisten välillä. 

Kouluttajatiimin jäsenet

 • Anna-Maija Immaisi, kurssinjohtaja, työnohjaaja, työyhteisökonsultti, coach
 • Päivi Granholm, PsM, työterveyspsykologi, työnohjaaja ja prosessikonsultti
 • Merja Helkelä, KTM, työnohjaaja ja prosessikonsultti
 • Anja Hyysalo, KTM, VTM, työnohjaaja, prosessikonsultti, coach
 • Anssi Immaisi, KTM, tradenomi, työnohjaaja ja prosessikonsultti, työyhteisösovittelija
 • Soili Keskinen, kasvatustieteen professori (emerita), työ- ja organisaatiopsykologian dosentti, työnohjaaja
 • Heikki Kupiainen, VTM, työohjaaja ja prosessikonsultti
 • Heli Trapp, KM, opettaja, työnohjaaja ja prosessikonsultti, coach

Kouluttajatiimiä voidaan täydentää tarpeen mukaan koulutuksen kuluessa.

Hakeminen ja valinta

Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus 2018 - 2021 on alkanut, eikä siihen voi enää hakea.

 

Uusi ja uudistettu koulutusohjelma käynnistyy alkuvuonna 2020.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
 

 Koulutukseen hakeminen

 

Koulutuksen esite (pdf)

Shortly in English (pdf)

Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus 2018 - 2021 on alkanut, eikä siihen voi enää hakea.

Jos olet kiinnostunut hakemaan mahdolliseen myöhemmin järjestettävään koulutukseen, ota meihin yhteyttä sähköpostitse.


 

 Asiakkaidemme kommentteja:

”Yhdistetty työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus on kuin 360 asteen läpivalaisu työelämän kompleksisuudesta, pirstaleisuudesta ja omasta ymmärryksestä, asenteista ja käsityksistä.”


”Koulutus oli merkittävä käännekohta omalle tavalleni tehdä työtäni ja toimia työpaikoilla”

"Isot kiitokset! Koulutus on ollut yksi elämäni tärkeimmistä käännekohdista. Olen löytänyt koulutuksen aikana oman alani ja urani.”


"Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus soveltuu erittäin hyvin sisäisen konsultin roolissa toimiville. Henkilöstöhallinnon roolissa toimivana sisäisenä konsulttina koen saaneeni lisää työkaluja omaan työhöni ja mahdollisuuden kokeilla niitä käytännössä. Koulutuksen aikana luettu kirjallisuus avarsi jo oppimaani ja loi uusia näkökantoja. Tiedän myös mitä ostan kun hankin työnohjausta tai prosessikonsultaatiota talon ulkopuolelta."
- Henkilöstöjohtaja -

"Paras koulutus, johon olen koskaan osallistunut. Suosittelisin kaikille esimiehille."


"Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus on erittäin monipuolinen ja laadukas koulutus, jota en voi kuin suositella! Koulutus haastaa pohtimaan omia työtapoja ja laittaa prosessit liikkeelle - ja näiden asioiden äärellä ollaan myös itse työssä, työnohjaajina ja prosessikonsultteina!"

 

"Erittäin hyvä koulutus. Antanut paljon omaan esimiestyöhön niin kehittämisen kuin työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta."

"Erinomainen koulutus. Voin lämpimästi suositella kaikille työelämästä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille."


"Yli 20-vuotinen työkokemukseni sosiaali- ja terveydenhuollon keski- ja ylimmässä johdossa sekä sosiaalialan opetustyössä muodostivat perustan työnohjaaja- ja prosessikonsulttiopinnoilleni. Ajatteluni lähtökohta oli opintojen alussa pirstaleinen johtuen erilaisista lähestymiskulmista, joilla hoitoa, hoivaa ja auttamista olen työkokemukseni ja opintojeni kautta lähestynyt. Tällä hetkellä toimin päällikkötason virassa, jonka hoitamiseen tämä koulutus antoi uuden ulottuvuuden.  Toimin virkaani sisältyen organisaationi sisäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina. Tämä on avartanut käsitystäni eri ammattiryhmien työstä sekä lisännyt ja syventänyt ymmärrystäni työyhteisöjen toiminnasta ja koko suomalaisen työelämän hektisyydestä ja pirstaleisuudesta."