in English
 
 
Vertaista vailla -hanke ohjaa maahanmuuttajia työelämään
​Kuva: Joonas Salo

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen aikana järjestetään erilaisten verkostoitumistilaisuuksien lisäksi neljä intensiivikurssia kotoutumiskoulutuksen päättäneille työttömille maahanmuuttajille. Intensiivikurssin jälkeen on mahdollisuus neljän kuukauden ajan osallistua ohjaustapaamisiin, jotka toteutetaan kouluttajien ja yritysmaailmasta tulevien mentorien kanssa. Hankkeen yhtenä päätavoitteena onkin kannustaa maahanmuuttajia yrittäjyyteen ja jopa toiminnassa olevan yrityksen jatkamiseen entisen omistajan toimiessa aloittavan yrittäjän tukena.

Kurssin osallistujien tukiverkostoon kuuluvat kouluttajien lisäksi muun muassa eri alojen tutkinto-opiskelijat, yrityskummit ja maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat, jotka saavat hankkeessa perehdytyskoulutuksen tehtäväänsä. Vertaisryhmissä käsitellään työelämään liittyvien asioiden lisäksi maahanmuuton aiheuttamia elämänmuutoksia ja pohditaan keinoja niistä selviytymiseen.
 

Intensiivikurssi

  • vahvistaa osallistujien työelämäverkostoja
  • kohentaa osallistujien työnhakutaitoja ja selkiyttää urapolkuja
  • kehittää osallistujien suomen kielen taitoa ja valmiuksia itsenäiseen kielenopiskeluun
  • tukee osallistujia oman alan koulutukseen hakeutumisessa
  • innostaa osallistujia toteuttamaan suunnitelmansa omasta yrityksestä
  • parantaa osallistujien valmiuksia hyödyntää olemassa olevia palveluita.
 
Vertaista vailla -hanke käynnistettiin tammikuun alussa 2017 ja se päättyy toukokuussa 2019. Turun ammattikorkeakoulu vastaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen toteutuksesta yhdessä kumppaniorganisaatioidensa Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa. 
 
Lisätietoja
 
Hanna Kirjavainen, hanna.kirjavainen@turkuamk.fi, puh. 040 355 0127
Heli Kamppari, heli.kamppari@utu.fi, puh. 040 182 0875
Hanna Tarvainen, hanna.tarvainen@yrittajat.fi, puh. 040 751 1166
 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot